Ouders en jongeren hebben soms negatieve verwachtingen over jeugdhulp, waardoor ze geen hulp zoeken of krijgen. Geringe sociale steun en geringe opvoedvaardigheden van ouders vergroten de kans op het gebruik van hulp.

Marieke Nanninga deed een promotieonderzoek naar de toegang van kinderen en jongeren tot psychosociale hulp en naar hoe het verder met hen gaat. Zij volgde drie jaar lang ruim tweeduizend kinderen: een groep die instroomde in de Groningse jeugdhulp en een representatieve controlegroep. Haar studie is een onderdeel van de academische werkplaats C4Youth.

Verwachte barrières

Uit haar studie blijkt dat de meeste ouders en jongeren problemen verwachten bij het zoeken naar jeugdhulp. Ze voorzien vooral dat de relatie met de hulpverlener problematisch is, dat de hulp geen effect zal hebben, of dat de behandeling problemen oplevert qua kosten, duur of gebrek aan inspraak. Nanninga stelt dat aandacht nodig is voor deze verwachte barrières, omdat ze jongeren in de weg kunnen staan bij het vinden van psychosociale hulp.

Weinig sociale steun

Verder blijkt dat weinig sociale steun, weinig opvoedvaardigheden van ouders en gezinsproblemen de kans op het gebruik van hulp vergroten. Kinderen met milde problemen krijgen vooral lichte hulp van de jeugdgezondheidszorg, terwijl kinderen met complexere problemen vooral terechtkomen bij de jeugdzorg of jeugd-ggz. Het systeem van jeugdhulp lijkt daarmee te werken zoals bedoeld. De hulp bij de jeugdgezondheidszorg duurt vaak minder dan drie maanden, in de jeugd-ggz en jeugdzorg is de zorgduur langer.

Baat bij hulp

Veel van de kinderen, jongeren en gezinnen lijken baat te hebben bij de hulp. Hun problemen verminderen tijdens de periode waarin ze hulp krijgen. De afname van problemen tijdens de zorg is bemoedigend, ook al geeft dit onderzoek geen antwoord op de vraag of dit effect uitsluitend is toe te schrijven aan de ontvangen hulp.


Project: Collaborative Center on Care for Children and Youth with behavioural problems (C4Youth)
Projectleiders: Menno Reijneveld, UMC Groningen
Programma: Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, projectnummer 159000001

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website