Is het haalbaar om een gecombineerde leefstijlinterventie structureel in de zorg in te zetten met behulp van een financiële prikkel? Daarvoor is draagvlak, zeggen onderzoekers van Tilburg University. Wel is het zaak om aan te sluiten bij de voorkeuren van de beoogde doelgroep.

Om mensen met diabetes en hart- en vaatziekten te stimuleren gezonder te leven, kan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) worden ingezet. Bij deze interventie begeleiden zorgprofessionals patiënten bij het meer bewegen en gezonder eten, opdat zij dat gezonde gedrag zelfstandig voortzetten in hun dagelijks leven. Een financiële prikkel zou de deelnamebereidheid of therapietrouw van deelnemers aan zo’n gecombineerde leefstijlinterventie kunnen vergroten. 

Acceptatiegraad

Er is weinig bekend over de effectiviteit van financiële prikkels bij een gecombineerde leefstijlinterventie. Positieve effecten die uit onderzoek bekend waren, betroffen altijd de korte termijn. Een brede projectgroep onder leiding van de Universiteit van Tilburg onderzocht de haalbaarheid van een structurele inbedding van deze interventie in de eerstelijnszorg. De focus lag daarbij op de mate waarin financiële prikkels door patiënten en zorgverleners geaccepteerd worden. Helpt een financiële prikkel, bijvoorbeeld in de vorm van een cadeaubon, om patiënten gezond gedrag aan te leren en te laten volhouden?  

Interviews en focusgroepen

De onderzoekers vroegen zes zorggroepen die gecombineerde leefstijlinterventies aanbieden naar hun ervaringen. Wat zijn de randvoorwaarden voor toepassing van een financiële prikkel, en hoe valt de implementatie van GLI’s in de zorg te verbeteren? Daarnaast bekeken de onderzoekers of er kenmerken of eigenschappen bij de doelgroep zijn aan te wijzen die samenhangen met het al dan niet deelnemen aan een leefstijlinterventie. Er vonden focusgroepsgesprekken plaats met zowel de doelgroep als de algemene bevolking.

Positieve prikkel

Om van een gecombineerde leefstijlinterventie een succes te maken, moet worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Daarvan is een positieve houding bij alle betrokkenen de belangrijkste, blijkt uit het onderzoek. Wat betreft de financiële prikkel is het belangrijk aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep. Potentiële deelnemers aan een GLI, zorgprofessionals, managers en beleidsmedewerkers verkiezen een positieve prikkel boven een negatieve, hoewel zij een negatieve prikkel soms acceptabel vinden. Een beloning tussen 65 en 100 euro na afloop van het programma op basis van 75 procent deelname bleek het meest populair. Wel kunnen voorkeuren sterk verschillen: mensen die significant vaker aan de beweegrichtlijnen voldoen, blijken een hogere beloning niet meer als een stimulans te ervaren. 

Meer lezen over gecombineerde leefstijlinterventies: Mediator artikel Gezond leven verzekerd


Project: Haalbaarheid en effectiviteit van financiële prikkels ter bevordering van lichamelijke activiteit als onderdeel van zelfmanagement bij diabetes- en hart- en vaatziektepatiënten
Projectleider: Ien van de Goor, Tilburg University, Tranzo
Programma: Sport, projectnummer 525001006
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website