Mensen ouder dan 45 jaar met knieklachten en een scheur in hun meniscus worden daaraan vaak geopereerd. Maar een behandeling met fysiotherapie heeft hetzelfde effect en is daardoor te prefereren, laten onderzoekers van het OLVG zien.

Veel mensen tussen de 50 en 70 jaar hebben knieklachten. Zij krijgen vaak een kijkoperatie. In veel gevallen wordt daarbij een scheur in de meniscus aangetroffen, de schokdemper van de knie, en wordt het bijbehorende weefsel weggehaald. Het is echter onduidelijk of de klachten worden veroorzaakt door de meniscusscheur of door beginnende slijtage. In beide gevallen is een kijkoperatie waarschijnlijk onnodig en kan fysiotherapie de knieklachten verhelpen.

Huidige praktijk

Er is weinig onderzoek verricht naar de verschillende behandelingen van patiënten met een meniscusscheur. De chirurgische standaardbehandeling kost Nederland jaarlijks 33 miljoen euro, maar de meerwaarde ten opzichte van therapie zonder opereren is nooit aangetoond. Onderzoekers van OLVG in Amsterdam vergeleken het effect van een kijkoperatie waarbij een deel van de meniscus wordt weggehaald (partiële meniscectomie) met fysiotherapie. Mede op grond van wat de richtlijn voor meniscusletsels hierover zegt, verwachtten zij voor beide groepen een vergelijkbaar herstel.

Zelfrapportage

In negen ziekenhuizen deden ruim driehonderd patiënten tussen 45 en 70 jaar mee bij wie op een MRI-scan een meniscusscheur was aangetroffen. Zij mochten geen ‘slotklachten’ hebben, een variant waarbij de meniscus klem is komen te zitten. Patiënten in de interventiegroep kregen een kijkoperatie, uitgevoerd door een orthopedisch chirurg, terwijl patiënten in de controlegroep deelnamen aan zestien sessies fysiotherapie in acht weken. Beide groepen kregen daarnaast een thuisoefenprogramma. Na twee jaar werd het fysiek functioneren gemeten aan de hand van een door patiënten gerapporteerde vragenlijst, de International Knee Documentation Committee – Subjective Knee Form.

Lagere kosten

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten net zoveel verbetering ervaren van fysiotherapie als van een operatie. De totale kosten zijn lager voor de groep die fysiotherapie kreeg. Fysiotherapie is dus een goede eerste keuze in de behandeling van patiënten met een meniscusscheur, concluderen de onderzoekers. De komende jaren kan er bovendien nog een positief verschil ontstaan voor fysiotherapie, omdat na een operatie een snellere toename wordt verwacht van slijtage (artrose). Dat zal in vervolgonderzoek geëvalueerd moeten worden. 


Project: Cost-effectiveness of Early Surgery versus Conservative Treatment with Optional Delayed Meniscectomy for Patients over 50 years. A Randomized Controlled Trial
Projectleider: Rudolf Poolman, OLVG, afdeling orthopedie
Programma: DoelmatigheidsOnderzoek, projectnummer 837002009 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website