Hulpverleners die feedback krijgen op hun gesprekken met cliënten aan de hand van een speciaal ontwikkelde methode van video-feedback, laten een hogere kwaliteit zien in de uitvoering. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam.

Hoewel het effect van veel interventies voor jeugdigen en ouders met opgroei- en opvoedproblemen in onderzoek is aangetoond, vallen de resultaten in de dagelijkse praktijk vaak minder gunstig uit. Een van de redenen kan zijn dat de kwaliteit van de uitvoering, ofwel de behandelintegriteit, achter blijft. Veel effectief bewezen programma’s hebben daarom een structuur opgezet om beroepsbeoefenaren te ondersteunen en op de werkvloer te laten leren. Uit eerder onderzoek blijkt dat professionals behoefte hebben aan actieve werkvormen, waarin wordt ingegaan op de kwaliteit van de uitvoering van de interventie.

Nieuwe ondersteuningsmethode

Een team van Leonieke Boendermaker van de HvA onderzocht of supervisie met beelden leidt tot een betere kwaliteit van de uitvoering van jeugdinterventies. Professionals namen beelden op van hun gesprekken met cliënten en kregen hierop feedback volgens een speciaal ontwikkelde methode van video-feedback. De nieuwe vorm van ondersteuning werd toegepast bij drie interventies in de dagelijkse praktijk van jeugdhulp en jeugdbescherming: door de coaches van Altra’s onderwijszorgconcept School2Care, een team van Jeugdbescherming Amsterdam in gesprekken met gezinnen, en hulpverleners van Julia, een ambulant seksespecifiek programma voor meisjes. 

Werkplezier

Professionals én supervisoren zijn positief over de ondersteuningsvorm. Uit een vergelijking tussen gesprekken met en zonder supervisie blijkt dat de supervisie leidde tot een hogere kwaliteit van uitvoering van de interventies. Ook droeg de supervisie bij aan het zelfvertrouwen en werkplezier van de deelnemende professionals. Supervisie aan de hand van beelden, al dan niet in combinatie met rollenspel, wordt positief gewaardeerd en leidt verder tot reflectie en een groter zelfvertrouwen van de hulpverleners. Overigens lieten niet álle beroepsbeoefenaren een verbetering zien. Dat kan te maken hebben met verschillen in ervaring en leeftijd van professionals en met de ervaring van de supervisoren met de methode, denken de onderzoekers.

Nederlands Jeugdinstituut

De handreikingen zijn door het Nederlands Jeugdinstituut opgenomen in het kennisdossier professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming. Ook zijn ze te vinden op de website van het lectoraat kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd van de HvA, thema leren op de werkvloer. De drie verslagen komen daar ook te staan, maar staan daar nu nog niet, wel al onder ‘producten’.


Project:Effectieve reflectie: handvat voor kwaliteitsbewaking in de zorg voor jeugd
Projectleider: Leonieke Boendermaker, HvA, afdeling pedagogiek
Programma: Effectief werken in de jeugdsector, projectnummer 729102005

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website