Bij veel patiënten wordt een delirium niet tijdig herkend. Samen met het UMC Utrecht ontwikkelde het bedrijf Prolira een medisch instrument waarmee dat snel en laagdrempelig wél kan. Deze DeltaScan werd in maart dit jaar voor het eerst in gebruik genomen.

Een op de acht ziekenhuispatiënten krijgt te maken met een delirium, vooral ouderen en intensive-carepatiënten. Een delirium – of delier – is een plotseling optredende verwardheid als gevolg van een lichamelijke aandoening of een andere lichamelijke oorzaak, bijvoorbeeld ondervoeding of een operatie. Dat kan zich uiten in onrust, concentratieproblemen, slapeloosheid en terugkomende hallucinaties. 

Vroeg herkennen

Het is belangrijk dat een delirium vroegtijdig herkend wordt. Een behandeling kan het ongemak voor de patiënt verkleinen en een lang ziekenhuisverblijf voorkomen. Op lange termijn vergroot een niet-gediagnosticeerd delirium de kans op dementie en zelfs op vroegtijdig overlijden. Meestal worden vragenlijsten gebruikt om een delirium te herkennen, maar daarvan is de betrouwbaarheid laag.

Hersenactiviteit

Uit eerder onderzoek is bekend dat de hersenactiviteit bij een delirium zo verstoord is, dat een EEG dit kan vaststellen. Samen met het UMC Utrecht ontwikkelde het bedrijf Prolira een medisch instrument om een delirium te herkennen. Door met een stripje met elektroden op het hoofd een minuut lang de hersenactiviteit te meten bepaalt de DeltaScan of de patiënt aan een delirium lijdt. Het gebruik is daarmee net zo laagdrempelig als het meten van de bloeddruk. Artsen en verpleegkundigen kunnen zo drie keer per dag de hersenactiviteit van risicopatiënten scannen, zoals de richtlijn voor delier bij volwassenen en ouderen adviseert.

In gebruik

Prolira is een van de organisaties die in 2015 subsidie ontving van Take-Off fase 2 vroegefasetrajecten, een programma dat ondernemerschap vanuit de wetenschap stimuleert. In maart dit jaar werd het apparaatje door het UMC Utrecht voor het eerst in gebruik genomen.  


Project:Prolira DeltaScan
Projectleider: Rutger van Merkerk, CEO, Prolira
Programma: Take-off

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website