Om inzicht te krijgen in de effecten van de veranderingen in de zorg voor ouderen, heeft LOC Zeggenschap in zorg een laagdrempelige methode in de praktijk gebracht: verhalen ophalen. Met deze werkvorm kunnen ook ouderen met een lage sociaaleconomische status hun verhaal vertellen.

Beleidsmakers van organisaties en overheden hebben behoefte aan inzicht in de gevolgen van de transitie in de zorg voor ouderen. Wat betekent die voor het welbevinden en leefplezier van thuiswonende ouderen, hun partners, de mantelzorgers en de zorgverleners? En hoe zit het met participatie en zeggenschap over hun eigen leven? Om een goed beeld te krijgen moeten ook thuiswonende ouderen met een lage sociaaleconomische status kunnen meepraten over de zorg die zij ontvangen. 

Twee gemeenten

Het onderzoeksproject werd uitgevoerd door LOC Zeggenschap in Zorg, een netwerk dat 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten uit uiteenlopende sectoren vertegenwoordigt. Samen met het Netwerk Perspectief, een netwerk van inclusieve ondernemers, ontwikkelde LOC de laagdrempelige methode Grootschalig Luisteren. De methode is gebaseerd op het vertelproces van Storyconnect, een wetenschappelijk gefundeerde manier om verhalen op te halen en te analyseren. Deelnemers kunnen bij hun verhaal aangeven welke gevolgen de ervaring heeft gehad voor hun dagelijks leven, met behulp van een simpel systeem waarin het verhaal en de aangegeven betekenis worden opgeslagen.

Driehonderd verhalen

Met Grootschalig luisteren werd aan de slag gegaan in de regio’s Leiden en Amersfoort. Daar vormden een thuiszorgorganisatie en cliëntenbelangengroepen samen netwerken met de gemeente en maatschappelijke partijen. Het digitale instrument is goed te gebruiken door ouderen, zo blijkt. Tijdens het project zijn meer dan driehonderd verhalen opgehaald. 

Patronen ontdekken

De verhalen worden op individueel niveau gebundeld en kunnen op collectief niveau geanalyseerd worden, bijvoorbeeld op locatie, leeftijd of gevoelens. Gemeenten en zorgorganisaties kunnen patronen ontdekken, terwijl de originele ervaringen en verhalen intact blijven. Daardoor kunnen ze inzage in de ervaringen en knelpunten van ouderen, de effecten van beleid meten en statistische en kwalitatieve kennis vergaren.  


Project: Grootschalig luisteren naar ouderen
Projectleider: Marthijn Laterveer, LOC Zeggenschap in Zorg
Programma: Nationaal Programma Ouderenzorg, projectnummer 633300002

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website