Hoe kunnen jongeren met licht verstandelijke beperkingen het beste ondersteund worden in hun financiële zelfredzaamheid? Hogeschool Arnhem en Nijmegen deed er in opdracht van Gemeente Nijmegen onderzoek naar. Opbrengst: meer inzicht in de behoeften van de betrokkenen en een informatieve film.

Voor mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB) kan financiële zelfredzaamheid lastig zijn, vanwege een laag inkomen, een gebrek aan overzicht en de ingewikkelde taal in documenten. Sinds de decentralisatie van de zorg zijn er signalen dat mensen met LVB moeilijk de weg kunnen vinden in zorg en ondersteuning. De eigen regie en zelfredzaamheid die gemeenten verwachten van mensen met licht verstandelijke beperkingen, is vaak te veel gevraagd.

Stimulans voor gemeenten

Gemeente Nijmegen, welzijnsorganisatie Het Inter-Lokaal en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werkten samen bij het beantwoorden van de vraag: op welke manier kunnen jongeren met LVB het best ondersteund worden? Het onderzoeksproject is een van de elf kortdurende, praktijkgerichte projecten van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder, dat gemeenten stimuleert om met onderzoeksinstellingen zorg en ondersteuning voor deze doelgroep te ontwikkelen en onderzoeken. 

Participerend onderzoek

Bij het participerende actieonderzoek onder leiding van Lisbeth Verharen (HAN) werd verder  samengewerkt met co-onderzoekers met LVB en hun coach. Zelfstandig wonende jongvolwassenen met LVB werden geïnterviewd over hun ervaringen, en in groepsbijeenkomsten met de onderzoeksgroep, mensen met LVB en sociaal werkers werden speerpunten besproken. Dat waren achtereenvolgens het krijgen van overzicht in de financiën, de begrijpelijkheid van geboden informatie en de gespreksvoering met begeleiders en instanties. 

Niet uit de weg gaan

Instanties moeten in eenvoudige en begrijpelijke taal schriftelijk en mondeling communiceren, zodat de jongvolwassenen minder afhankelijk zijn van anderen, concluderen de onderzoekers. Voor professionals is het van belang om een gesprek over financiën niet uit de weg te gaan, ook wanneer een jongvolwassene onder bewind gesteld is. Het is belangrijk dat de begeleider meedenkt en meewerkt, waarbij de jongvolwassene zelf beslist en de ruimte krijgt om te leren van fouten. Bij het krijgen van inzicht in inkomsten en uitgaven werkt visuele informatie het best. De uitkomsten werden besproken tijdens het symposium Jongvolwassenen met LVB AanZet en verwerkt in een film. Ook zijn er een blog, ervaringsverhalen en een rapportage beschikbaar.


Project: Financiële Zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB
Projectleider: Lisbeth Verharen, HAN, Kenniscentrum HAN Sociaal 
Programma:
Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, projectnummer 845006006.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website