Hoe verbeter je de samenwerking tussen ziekenhuis en eerstelijnszorg bij de begeleiding van patiënten na hun ziekenhuisontslag? Een transmurale aanpak leidt tot significant minder problemen bij het geneesmiddelengebruik van deze patiënten, blijkt uit onderzoek van het OLVG en het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam.

Veel patiënten die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis, ondervinden problemen bij hun geneesmiddelengebruik. Denk daarbij aan bijwerkingen van de medicijnen of praktische problemen in het gebruik. Vooral als de geneesmiddelen tijdens de ziekenhuisopname zijn gewijzigd, kan dat zorgen voor onduidelijkheid bij de patiënt.

Ontslaggesprekken

Het onderzoek van het OLVG was gericht op betere samenwerking tussen ziekenhuis en openbare apotheek, huisarts en thuiszorg. Medewerkers van het BovenIJ ziekenhuis en het OLVG hielden ontslaggesprekken waarin zij wijzigingen in medicatie aan patiënten uitlegden volgens de ‘teach back’-methode. Daarbij wordt de patiënt gevraagd om in eigen woorden te herhalen welke medicatie gewijzigd is. Ook gaven medewerkers de medicatiewijzigingen door aan de eerste lijn. De stadsapotheker legde vervolgens binnen vijf dagen een huisbezoek af om eventuele problemen op te lossen en te evalueren of de patiënt het medicatiegebruik in het dagelijks leven kon inpassen.

Resultaten

De onderzoekers vergeleken een groep patiënten die deze intensieve zorg ontving met een groep die reguliere zorg ontving. Daaruit bleek dat die eerste groep in de vier weken na ontslag significant minder problemen in het geneesmiddelgebruik rapporteerde en vaker wist welke medicijnen gewijzigd waren. Zij waren tevredener over het ontslaggesprek in het ziekenhuis en over hun medicijnen in het algemeen. Bijna negentig procent van de patiënten vond een huisbezoek na ontslag door de openbare apotheker zinvol. Een betere samenwerking rondom het ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis vermindert problemen met medicijnen in de periode na het ziekenhuisverblijf, is dan ook de conclusie. De onderzoekers hebben een draaiboek opgesteld waar per transitiemoment (opname, ontslag en thuis) medicatieoverdracht en continuïteit van farmaceutische zorg omschreven staan.


Project:Transmurale samenwerking bij ziekenhuisontslag om de continuïteit van zorg te optimaliseren voor de patiënt
Projectleider: Fatma Karapinar, OLVG locatie West, afdeling ziekenhuisapotheek
Programma:Goed Gebruik Geneesmiddelen, projectnummer 836044008
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website