Om vmbo’ers aan het bewegen te krijgen werd het project Stimuleren Actieve Leefstijl VMBO-Onderwijs (SALVO) ontwikkeld. Uitgangspunt is de belevingswereld van de scholieren zelf. Een mix van effectieve interventies moet de scholieren verleiden tot een actieve leefstijl. Dat heeft deels effect.

Middelbare scholieren nemen de laatste jaren minder deel aan sport en zijn vaker inactief. Met name bij vmbo-leerlingen neemt het overgewicht sterk toe. Helaas blijkt bewegingsstimulering onder deze doelgroep erg lastig te zijn. Tot voor kort waren er geen evidence based interventies met een duurzaam effect beschikbaar.

Belevingswereld

Het project Stimuleren Actieve Leefstijl VMBO-Onderwijs (SALVO) heeft als doel vmbo-leerlingen te verleiden tot een actieve leefstijl en daarmee sport- en gymnastiekuitval te verminderen. Het project werd vier jaar lang uitgevoerd op tien scholen in Nijmegen en twaalf in Amsterdam, met meer dan 2500 leerlingen. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen ontwikkelden de onderzoekers de Triple-I methode. Hierbij monden kwalitatieve gesprekken uit in een zogenaamde ‘assetmap’, die een beeld geeft van interesses en talenten van leerlingen en van hun sociale en fysieke omgeving.

Gedragsvragenlijst

Daarnaast voerden de onderzoekers een literatuurstudie uit naar factoren die belangrijk zijn om vmbo-leerlingen te activeren. Ook werd de database ‘Effectief Actief’ (tegenwoordig de site Sportenbeweeginterventies.nl) geanalyseerd op effectieve elementen binnen bestaande programma’s en interventies. Op basis van deze drie bronnen werd samen met de leerlingen bepaald welke activiteiten zij graag zouden opzetten en uitvoeren op hun school. Docenten en directie werden gestimuleerd dit proces te begeleiden. Drie jaar lang werden de leerlingen gemonitord met een jaarlijks afgenomen Eurofittest en een gevalideerde gedragsvragenlijst met vragen over attitude, intentie ten opzichte van een actieve leefstijl en de mate waarin ze een actieve leefstijl hebben.

Deels vooruitgang

De deelnemende leerlingen op de interventiescholen scoorden beter op de shuttlerun-test dan die op de controlescholen, en tijdelijk beter op andere beweegtesten. Leerlingen van interventiescholen hebben bovendien een hogere eigen effectiviteit en intentie tot actieve leefstijl. Zij voelden zich beter in staat om actief te zijn, namen zich voor meer te gaan bewegen en waren actiever in de schoolpauzes. De SALVO-aanpak blijkt echter geen invloed te hebben op BMI, huidplooimeting, mate van sportparticipatie en actieve deelname aan de gymlessen. De onderzoekers concluderen dat de SALVO-aanpak een veelbelovende participerende onderzoeksmethode is. Verder praktijkgericht implementatieonderzoek is nodig om de waarde ook aan te tonen voor de lange termijn.
Project:Stimuleren van de duurzame actieve leefstijl van VMBO leerlingen (SALVO)
Projectleider: John Dierx, Hogeschool Arnhem Nijmegen, afdeling sport en bewegen 
Programma: Sport, projectnummer 525001009

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website