Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft zijn acute neurovasculaire zorg gecentraliseerd op één locatie. Onderzoekers van dit ziekenhuis bekeken de gevolgen voor de patiëntenstroom. De centralisatie bleek niet te leiden tot een vermindering van het aantal patiënten met overige neurologische aandoeningen, integendeel zelfs.

Voorheen werden patiënten met een beroerte in HMC zowel in HMC Bronovo als in HMC Westeinde behandeld, maar sinds november 2015 gebeurt dat alleen nog maar in HMC Westeinde. Door deze concentratie van zorg wordt de kwaliteit voor patiënten met een beroerte hoger, zo bleek uit eerder onderzoek. Maar daarnaast heeft centralisatie mogelijk ook andere effecten, omdat patiëntenstromen en zorgprocessen in beide ziekenhuizen veranderen.

Andere neurologische ziektebeelden

Onderzoekers van het project Centralized Acute Stroke Care, A Dutch Evaluation (CASCADE) veronderstelden dat de verdwijning van de acute CVA-zorg uit HMC Bronovo een daling van het aantal patiënten met overige neurologische ziektebeelden tot gevolg zou hebben. Om daar achter te komen bekeken zij onder andere aantallen, doorlooptijden, bestemming en aantal heropnames van patiënten met een neurologische ziekte die zich meldden bij een van de twee afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) van HMC.

Metingen en interviews

Verder werden de Modified Rankin Scale, de door to needle time en de behandelwijze beschreven bij de betrokken patiëntengroepen. De mogelijke effecten van de verschuiving van de acute neurovasculaire zorg werden geanalyseerd met een voor- en nameting en maandmetingen. De onderzoekers brachten met interviews en een enquête ervaringen in kaart van bijvoorbeeld SEH- en IC-afdelingen, huisartsen en ambulanceverpleegkundigen.

Geen afname

Anders dan verwacht leidde de centralisatie van de acute neurovasculaire zorg naar HMC Westeinde niet tot een daling van het aantal patiënten met overige neurologische aandoeningen: op alle locaties nam het aantal toe. De onderzoekers concluderen dat het verlies van een belangrijke ziekenhuisfunctie bij huisartsen en patiënten bij het kiezen van een ziekenhuis mogelijk een minder grote rol speelt dan gedacht. Ook bijvoorbeeld de vertrouwdheid speelt een rol. Op de SEH in HMC Westeinde bleek de werkbelasting verhoogd. Tegelijkertijd werd, ondanks een grotere toestroom van neurologiepatiënten, de gemiddelde doorlooptijd met bijna een kwartier per patiënt verkort.


Project: CASCADE: Centraliseren van acute CVA-zorg, effecten op patiënten met een ander neurologisch ziektebeeld en ervaringen van interne en externe stakeholders
Projectleider: Christien van der Linden, Haaglanden MC, afdeling SEH 
Programma:Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Kwaliteitsinstituut

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website