De Patiëntenfederatie ontwikkelde samen met patiëntenorganisaties een digitaal instrument om patiëntinformatie actueel te houden. Inmiddels hebben tien organisaties daarvan gebruik gemaakt.

Bij de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard – een document waarin staat beschreven hoe artsen en andere zorgverleners hun zorg moeten verlenen – is patiënteninformatie een vereiste. De patiënteninformatie moet patiënten op een begrijpelijke manier informeren over de inhoud van de kwaliteitsstandaarden. Patiënten hebben vaak vragen waarvan het antwoord niet te vinden is in de richtlijn, zoals: wat zijn de gevolgen van de aandoening voor het dagelijks leven? Met de patiënteninformatie, opgesteld door patiëntenorganisatie en beroepsorganisaties van medisch specialisten, kunnen patiënten zich beter voorbereiden op en meedenken over de behandeling.

Standaard format

De Patiëntenfederatie helpt patiëntenorganisaties om ingewikkelde medische richtlijnen te vertalen naar begrijpelijke informatie. Beleidsmedewerker Anne Mooij ontwikkelde samen met patientenorganisaties en de Federatie van Medisch Specialisten een digitale tool om patiëntinformatie op eenvoudige en snelle wijze actueel te houden. Hiermee kunnen patiëntenorganisaties de informatie uit medische kwaliteitsstandaarden volgens een standaard format in begrijpelijke taal beschikbaar maken voor patiënten.

Website

Patiëntenorganisaties kunnen de teksten voor de patiënteninformatie invoeren via de website. Er is een handleiding voor het afstemmen met de richtlijnwerkgroep en bij het schrijven, online invullen en publiceren van de patiënteninformatie. Een checklist helpt bij het vinden van betrouwbare bronnen en websites waarheen patiënten verwezen kunnen worden. De ingevoerde patiënteninformatie wordt getoond op de website van de betreffende patiëntenorganisatie.

Twintig richtlijnen

In totaal hebben tien patiëntenorganisaties met behulp van de patiënteninformatietool bij twintig richtlijnen patiënteninformatie gemaakt. De ontwikkelaars hopen dat nog meer patiëntenorganisaties met de tool aan de slag zullen gaan.


Project: Patiëntinformatie bij medisch specialistische richtlijnen
Projectleider: Anne Mooij, Patiëntenfederatie
Programma:Kwaliteit van zorg: ondersteuning Kwaliteitsinstituut, projectnummer 516022501

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website