De methode Beweeg Wijs is niet alleen bruikbaar op basisscholen, maar ook in het vmbo. Vmbo-leerlingen gingen dankzij deze aanpak meer bewegen op het schoolplein. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie door TNO.

Veel vmbo-leerlingen bewegen te weinig. Eline Vlasblom van TNO onderzocht of Beweeg Wijs daarin verandering kan brengen. Dit is een methode om basisschoolleerlingen in de pauze meer te laten bewegen, door op het schoolplein individuele en groepsactiviteiten aan te bieden onder begeleiding. Vlasblom en collega’s vertaalden de methode naar het vmbo. ‘De vraag was of leerlingen van deze leeftijd nog willen bewegen op het schoolplein’, vertelt Vlasblom.

Pauzesport

Dat blijkt het geval te zijn. De methode, die voor deze doelgroep werd omgedoopt tot Pauzesport, werd ingevoerd op één vmbo-school. De onderzoekers deden een voor- en nameting via vragenlijsten, focusgroepinterviews met leerlingen en medewerkers van de school, en observaties op het schoolplein. Uit de observaties en de focusgroepen kwam naar voren dat leerlingen meer bewogen tijdens pauzes waarin Pauzesport-activiteiten plaatsvonden. In die pauzes gingen ze vaker naar buiten en namen ze actief deel aan spellen. Leerlingen dachten door Pauzesport ook positiever over het schoolplein.

Handleiding

De onderzoekers concluderen dat invoering van Pauzesport op vmbo-scholen haalbaar lijkt. Ze hebben een handleiding geschreven voor andere vmbo-scholen die het willen invoeren. Belangrijke succesfactoren zijn volgens Vlasblom voldoende begeleiding en aansluiten bij de voorkeuren van de leerlingen: ‘Sommige spellen vonden ze veel leuker dan andere.’


Project:Feasibility study on the implementation of a pupil-adapted existing schoolyard intervention “Move wise” for students at pre-vocational secondary education (VMBO)
Projectleider: Eline Vlasblom, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Programma: Preventie 5: Deelprogramma 1 - Opvoeding en Onderwijs, projectnummer 531001102


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website