Bij thuiswonende ouderen zijn vaak verschillende hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector betrokken. Zij communiceren niet of moeizaam met elkaar. Onderzoekers van het Radboudumc ontwikkelden een training om dit te verhelpen.

Bij thuiswonende kwetsbare ouderen zijn vaak verschillende hulpverleners uit zorg- en welzijnssector betrokken. Die hulpverleners blijken echter weinig of stroef met elkaar te communiceren. Taalverschillen spelen daarin een rol. In de zorg gaat het over de ‘patiënten’ en hun problemen, terwijl welzijnswerkers spreken van ‘cliënten’ en hun mogelijkheden. Ook zijn hulpverleners niet geneigd te kijken wat zich buiten hun discipline afspeelt.

Communicatietraining

Uit interviews met betrokken hulpverleners en ouderen bleek dat onderling vertrouwen en elkaar kennen essentiële voorwaarden zijn voor goede onderlinge communicatie onder hulpverleners. De onderzoekers ontwikkelden op grond daarvan een training in interdisciplinaire communicatie voor eerstelijns verpleegkundigen en welzijnswerkers. Daarbij worden deelnemers getraind in het gebruik van SBAR, een bestaand instrument dat richtlijnen geeft voor gestructureerde communicatie. In totaal volgden 152 verpleegkundigen, verzorgenden, casemanagers en maatschappelijk werkers de training.

Haalbaar

De SBAR-training wordt positief beoordeeld, onder andere wat betreft de aansluiting bij de eigen leervragen en de toepasbaarheid. Ook beoordelen de deelnemers de haalbaarheid van het gebruik van SBAR in de praktijk positief. Desondanks is er bij een beperkte groep verpleegkundige deelnemers geen significant verschil te zien in hun onderlinge gesprekken voor en na de training, wat betreft structuur en tevredenheid van de ontvanger. Een nieuwe, meer uitgebreide evaluatie met aandacht voor andere factoren die de tevredenheid kunnen beïnvloeden is volgens de onderzoekers aan te raden.

Toekomst

In de toekomst kan de training via de Radboud Health Academy tegen betaling gevolgd worden, in eerste instantie door verpleegkundigen en later ook interdisciplinair.


Project: Communicatie tussen zorg en welzijn over thuiswonende ouderen: vat op de Babylonische spraakverwarring met de SBAR
Projectleider: Marieke Perry, Radboudumc Nijmegen, afdeling Radboud Alzheimer Centrum
Programma: Nationaal Programma Ouderenzorg Vervolg, projectnummer 633300005


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website