Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en zes zorgaanbieders werkten samen aan de beschrijving en theoretische onderbouwing van vijf zorgprogramma’s voor meisjes die slachtoffer werden van loverboys. Twee daarvan zijn inmiddels opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Het aantal slachtoffers van loverboys en mensenhandelaren neemt in Nederland al jaren toe. Zij lopen bovendien een grote kans om herhaald slachtofferschap. Onderdeel van de Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek is een betere opvang en behandeling van slachtoffers. Met financiering van ZonMw heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) daarom zes jeugdzorgaanbieders ondersteund bij de doorontwikkeling, theoretische onderbouwing en beschrijving van hun veelbelovende behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel. De eerste twee zorgprogramma’s, ontwikkeld door jeugdzorgorganisatie Spirit, zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Drie andere programma’s werken nog aan een mogelijke erkenning.

Crisisopvang

PINQ-crisisopvang biedt opvang en crisisinterventie aan slachtoffers van loverboys gedurende vier tot acht weken. De opvang wordt geboden vanuit een beschermd adres. Tijdens het verblijf wordt nagegaan of het meisje slachtoffer is van mensenhandel, wordt haar situatie in kaart gebracht en komt er advies over al dan niet inzetten van vervolghulp. Doelen in de aanpak zijn de afname van de crisis, het herstellen van de veiligheid en het creëren van een situatie waarin behandeling mogelijk is.

Gesloten jeugdzorg

Het andere zorgprogramma, PINQ-gesloten jeugdzorg, is een integraal zorgprogramma met een behandelaanbod van jeugdhulp, onderwijs en GGZ-behandeling in gesloten setting. De problematiek van deze meisjes is dermate ernstig en de risico’s zo groot, dat behandeling in een gesloten setting als laatste redmiddel wordt gezien. De interventie moet het meisje veiligstellen en beschermen tegen verdere traumatisering. De behandelduur is zes tot negen maanden, met thema’s als veiligheid, stabilisatie, traumaverwerking, en versterking van de eigenwaarde en het zelfbeeld.


Project:Doorontwikkeling, theoretische onderbouwing en beschrijving van behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel
Projectleiders: Anne Addink en Machteld Zwikker, Nederlands Jeugdinstituut
Programma:Effectief werken in de jeugdsector, projectnummer729600002 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website