Plotse hartdood kan veroorzaakt worden door bijwerkingen van medicijnen die door ouderen gebruikt worden. Onderzoekers van het Erasmus MC onderzochten in hoeverre die bijwerkingen voorspeld konden worden. Daarin speelt de analyse van hartfilmpjes een grote rol.

Sommige gangbare medicijnen die vaak gebruikt worden door ouderen, zoals antidepressiva, antipsychotica en bepaalde antibiotica, kunnen plotse hartdood veroorzaken. De oorzaak zijn hartritmestoornissen in de onderste hartkamers. Onder leiding van Mark Eijgelsheim en Peter Rijnbeek onderzocht een groep van het Erasmus MC wat de voorspellers zijn van plotse hartdood, en in hoeverre die samenhangen met door medicatie veroorzaakte hartritmestoornissen.

Hartfilmpje

Bij de ontwikkeling van geneesmiddelen wordt standaard met een hartfilmpje het effect op het hartritme gemeten. Bij een verlenging van het QT-interval – de tijd die het de hartspieren elke hartslag kost om elektrisch te herstellen –  is er een hoger risico op een levensbedreigende hartritmestoornis. Helaas is deze maat geen goede voorspeller van dit risico, blijkt in de praktijk. De onderzoekers willen daarom een nieuw model ontwikkelen.

Genetische oorzaken

Binnen de Rotterdam Studie identificeerden zij gevallen van plotse hartdood voor verder onderzoek. Een grote internationale studie naar de genetische oorzaken van de verlenging van de QT-duur leverde geen nieuwe inzichten op. Wel is de rol van genetische invloeden op het hartritme duidelijker geworden. Zo zijn de eiwitten geïdentificeerd die ervoor zorgen dat de geleiding in het hart bij iedereen verschillend is. De uitkomsten van dat onderzoek vormen aanknopingspunten voor verder onderzoek naar de interactie met medicijnengebruik.

Algoritme

De groep ontwikkelde daarnaast een algoritme om automatisch andere maten in de elektrische geleiding van het hart te meten, zodat nu voor het eerst grote hoeveelheden hartfilmpjes geanalyseerd kunnen worden. Niet het QT-interval was daarbij het uitgangspunt, maar de QT-variabiliteit, ofwel de hartritmeverschillen over een langere duur. De volgende stap is het combineren van al die data: het QT-interval, de QT-variabiliteit, de invloed van medicatie en andere beïnvloedende factoren. Zo hopen de onderzoekers in de toekomst het risico op levensbedreigende ritmestoornissen en plotse hartdood beter te voorspellen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website