Een combinatie van schriftelijke hulpmiddelen en persoonlijke begeleiding helpt verloskundige samenwerkingsverbanden zich verder te ontwikkelen. In een project van de Vrije Universiteit maakten zij concrete plannen en voerden die versneld uit.

Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) zijn lokale vormen van overleg tussen zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg rond zwangerschap en bevalling, zoals verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden. Zij maken afspraken over bijvoorbeeld verwijzing over en weer van zwangere vrouwen en de verdeling van hun taken en verantwoordelijkheden, met als doel de geboortezorg te verbeteren.

Dynamische leeragenda

Het Athena Instituut van de Vrije Universiteit voerde een implementatieproject uit om VSV’s te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het lanceerde de website Gezonde Geboortezorg en organiseerde bijeenkomsten voor de drijvende krachten van VSV’s. Als basis diende de toolbox ‘Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda’ die het instituut eerder maakte. Deelnemers doorliepen in drie bijeenkomsten de stadia van reflectie, actie en evaluatie die deze toolbox beschrijft. Terwijl ze werkten aan vraagstukken van hun eigen netwerk leerden ze tegelijkertijd van de problemen en oplossingen van collega’s.

Concrete stappen

Het project laat zien dat wanneer een of enkele mensen in een VSV zich opwerpen als kartrekker, zij grote vooruitgang kunnen bewerkstelligen. Belangrijk is dat er daadwerkelijk aanwijsbare verantwoordelijken zijn. Het implementatieprogramma hielp hen nieuwe plannen te ontwerpen en versneld uit te voeren. De kracht van het programma zit volgens deelnemers in de combinatie van schriftelijk materiaal en de persoonlijke begeleiding in fysieke bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn doorslaggevend om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de toolbox en de website.

Achterban raadplegen

Misschien wel het belangrijkste inzicht dat deelnemers opdeden, was dat zij hun achterban meer zouden moeten raadplegen. Allen gingen hier actief mee aan de slag. Niet alleen vergrootte dit de wederzijdse betrokkenheid tussen de kartrekkers en hun achterban, het leverde ook veel ideeën op. Voorbeelden zijn een buddyproject voor meer begrip tussen beroepsgroepen onderling, een apart informatiemoment voor nieuwe medewerkers met uitleg over de samenwerking en accreditatie van VSV-bijeenkomsten om de opkomst te verhogen.
 


Project:Implementatie toolbox ‘Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda’; ondersteuning van VSV’s bij het organiseren van integrale zorg met de cliënt centraal
Projectleider: Tjerk Jan Schuitema, Athena Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam
Programma:Zwangerschap en geboorte, projectnummer 1540310061Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website