Om mensen met verward gedrag beter te kunnen helpen, ontwikkelde Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek een training. Deze training is ook elders bruikbaar.

De RAV Gooi en Vechtstreek krijgt geregeld te maken met patiënten met verward gedrag. Om hen beter te kunnen helpen, ontwikkelde ze een training voor ambulancemedewerkers. Deelnemers leren verward gedrag en de oorzaken daarvan te herkennen. Ze krijgen manieren aangereikt om een verwarde patiënt te benaderen, ook als die geen Nederlands spreekt. De training maakt gebruik van trainingsacteurs en diverse leermethodieken.

Nieuwe richtlijnen

De lessen zijn goed geëvalueerd. Ambulancehulpverleners hebben meer kennis en vaardigheden opgedaan om te werken met deze doelgroep. Ze kennen de nieuwe richtlijnen en kunnen deze toepassen. Daarnaast hebben ze inzicht in de achterliggende problematiek en diagnostiek van de verwarde patiënt. Een knelpunt was een gebrek aan tijd om voldoende eigen praktijkcasussen te bespreken. Daarom komt er een verdiepende herhalingstraining, bekostigd vanuit de reguliere scholingsbijdrage van de zorgverzekering.

Elders bruikbaar

De training is ook bruikbaar voor ambulancevoorzieningen elders in het land. Meerdere RAV’en hebben al belangstelling getoond.


Project:Kwalitatief goede ambulancezorg bij patiënten met verward gedrag
Projectleider: Rianne Kemphorst, Regionale Ambulance Voorziening regio Gooi en Vechtstreek Programma: Programma:Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag, projectnummer 638020004   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website