Sporten is ook gezond voor kinderen met een chronische ziekte. Het heeft positieve effecten op onder meer hun fitheid, zelfvertrouwen, vetpercentage en de conditie van hun bloedvaten. Dat laat onderzoek onder leiding van het UMC Utrecht zien.

Jongeren met een fysieke beperking of chronische aandoening die twee keer per week sporten, zijn gezonder dan leeftijdgenoten die niet of weinig sporten. Dat blijkt uit onderzoek van Kinderbewegingscentrum Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC Utrecht, Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde (De Hoogstraat Revalidatie) en het lectoraat Leefstijl en Gezondheid (Hogeschool Utrecht).

Regelmatig sporten

Hun studie Health in Adapted Youth Sport (HAYS) is een vergelijking van chronisch zieke kinderen tussen de 8 en 18 jaar die wel of niet tweemaal per week sporten bij een vereniging. De onderzoekers keken onder meer naar fitheid, fysieke activiteit, gezondheid, schoolprestaties en psychosociaal welbevinden. De jongeren die twee keer per week sporten, scoren op alle uitkomstmaten van het onderzoek beter dan leeftijdgenoten die dat niet of één keer per week doen. Zij zijn fysiek fitter en actiever, hebben een lager vetpercentage, een betere conditie van hun bloedvaten, meer zelfvertrouwen en een hogere kwaliteit van leven.

Beweegprogramma

In het tweede onderdeel van het Utrechtse project, Sport-2-Stay-Fit (S2SF), bekeken de onderzoekers het effect van een beweegprogramma op niet-sportende jongeren. De jongeren kregen acht weken intensieve intervaltraining. De helft van hen nam vervolgens deel aan een programma van zes maanden waarin ze elke week sportten, de andere helft niet. Na afloop presteerden de deelnemers aanzienlijk beter op sprintconditie dan de controlegroep. Over de gehele deelnemersgroep genomen waren geen significante effecten te zien op fitheid, fysieke activiteit, gezondheid, schoolprestaties en psychosociaal welbevinden. Het lijkt er echter op dat juist de jongeren die voor aanvang van het programma het slechtst scoorden op deze uitkomstmaten, wél vooruit gingen door elke week te sporten.


Project: Gezondheidseffecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening
Projectleider: Tim Takken, Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling kinderfysiotherapie en pediatrische inspanningsfysiologie
Programma:Sport, projectnummer 525001005

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website