Of kinderen langdurig last houden van emotionele of gedragsproblemen hangt samen met genetische factoren. Kinderen van wie de ouders ook psychische problemen hebben, kampen met zwaardere klachten. Dat vond Christel Middeldorp in een groot internationaal onderzoek.

Psychische klachten bij kinderen, zoals angst, depressie of ADHD, houden bij sommigen aan tot in de volwassenheid. Dat is voor een groot deel te verklaren uit genetische aanleg, blijkt uit een grote internationale studie onder leiding van Christel Middeldorp. Zij bekeek met collega’s onder meer data van het Nederlands Tweelingen Register, in 1987 opgezet door Dorret Boomsma. De tweelingen in dit register worden nog steeds gevolgd. In combinatie met gegevens uit andere studies leidde dit tot de identificatie van zestien genetische varianten voor ADHD.

Risicoscore

De onderzoekers keken daarnaast of genetische varianten die samenhangen met schizofrenie ook een voorspellende waarde hebben voor angst, depressie, gedragsproblemen en ADHD bij kinderen. Ze berekenden op basis van het DNA van een kind haar of zijn risicoscore voor schizofrenie. Deze voorspelt inderdaad de kans dat het kind emotionele of gedragsproblemen krijgt. De score kan in de toekomst mogelijk bijdragen aan een risicoprofiel, waarmee jeugdpsychiaters kunnen bepalen welk kind een intensievere behandeling nodig heeft. In zo’n profiel moet ook andere informatie meewegen, zoals de ernst van symptomen of prestaties op neuropsychologische tests.

Psychische klachten ouders

Een ander deel van het onderzoek vond plaats onder kinderen die een jeugdpsychiatrische behandeling krijgen en hun ouders. Middeldorp werkte hiervoor samen met de afdeling kinderpsychiatrie van GGZ inGeest, het Erasmus MC, de Bascule en UvA Minds. Dertig procent van de vaders en moeders kampt zelf ook met psychische problemen. Hun kinderen hebben zwaardere klachten dan leeftijdgenoten, zowel bij aanvang van de behandeling als drie jaar later. Psychische klachten bij ouders hangen daarnaast samen met gezinsomstandigheden, zoals werkloosheid en scheiding. Middeldorp adviseert in de behandeling extra aandacht te besteden aan gezinnen met een combinatie van deze risicofactoren.


Projectsamenvatting:Genetic influences on stability and change in psychopathology from childhood to young adulthood
Projectleider: Christel Middeldorp, Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling biologische psychologie.
Programma: TOP-subsidies, projectnummer 91210020

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website