Uit onderzoek blijkt dat de jaarlijkse griepvaccinatie voor kinderen met een medisch risico niet leidt tot minder luchtwegklachten tijdens het griepseizoen. Ook is de kosteneffectiviteit onduidelijk.

Influenza is een belangrijke oorzaak van luchtweginfecties en complicaties. De Nederlandse richtlijn adviseert jaarlijkse influenzavaccinatie voor iedereen met een hoogrisicoaandoening zoals astma, COPD, hart- en vaatziekten en nierziekten. Bijna 10 procent van de kinderen behoort tot deze hoogrisicogroep. Tot nu toe was onbekend in hoeverre griepvaccinatie bij deze kinderen het aantal luchtweginfecties vermindert.

Geen daling huisartsenbezoek

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) onderzochten bij kinderen met een hoogrisicoaandoening het effect van griepvaccinatie op het aantal huisartsbezoeken voor luchtwegklachten tijdens het griepseizoen. Uit eerdere studies waren er aanwijzingen dat de effectiviteit bij herhaalde jaarlijkse griepvaccinatie op  termijn afneemt. Daarvoor vonden de onderzoekers geen aanwijzingen. Maar vaccinatie leidde niet tot een vermindering van huisartsbezoeken in vergelijking met kinderen zonder griepvaccinatie. Een positief effect van griepvaccinatie op milde tot matig ernstige luchtweginfecties kon dus niet worden aangetoond.

Veel onzekerheid

Daarnaast hebben de onderzoekers een kosteneffectiviteitsanalyse gedaan van het huidige griepvaccinatieprogramma voor deze groep. In een studie van huisartsengegevens vonden zij geen bescherming van griepvaccinatie tegen milde tot matige luchtweginfecties. Uit internationaal onderzoek mag worden aangenomen dat jaarlijkse griepvaccinatie wél beschermt tegen ernstige griepinfecties die leiden tot ziekenhuisopname en sterfte. Er is echter veel onzekerheid over de aantallen die hiermee gemoeid zijn. Bij griepsterfte is er daarnaast ook veel onzekerheid over het aantal verloren levensjaren, omdat het vaak kinderen betreft met een beperkte levensverwachting. De onderzoekers concluderen dat er op dit moment onvoldoende bewijs is om het huidige beleid te verdedigen.

Nader onderzoek

De onderzoekers concluderen dat er betere cijfers nodig zijn over de door griep veroorzaakte ziekenhuisopnames en sterfte onder hoogrisicokinderen. Daarnaast is vervolgonderzoek nodig naar de samenhang tussen de effectiviteit van griepvaccinatie en de afname in aantal en ernst van luchtweginfecties bij kinderen.


Project:Griepvaccinatie leidt niet tot minder huisartsbezoeken bij kinderen met medisch risico
Projectleider: Patricia Bruijning-Verhagen, Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling epidemiologie
Programma: Infectiebestrijding 2014-2017, projectnummer 522002007

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website