Wanneer arts, apotheker en verpleegkundige regelmatig overleggen over het medicijngebruik van verpleeghuispatiënten, blijken die patiënten na vier maanden minder medicijnen te gebruiken dan andere verpleeghuisbewoners.

Verpleeghuispatiënten lijden vaak aan meerdere aandoeningen tegelijk en gebruiken veel, soms overbodige, medicijnen. Niet-passend medicijngebruik kan leiden tot vallen, ziekenhuisopnames en zelfs sterfte. Ook zijn er onnodige kosten. De Rijksuniversiteit Groningen onderzocht het effect van een regelmatige beoordeling van de medicijnen van verpleeghuispatiënten door de arts en apotheker.

Tien procent minder

De onderzoekers volgden verpleeghuispatiënten vier maanden lang. Bij de helft van de patiënten overlegden specialist ouderengeneeskunde, apotheker en verpleegkundige welke medicijnen niet meer nodig waren. Waar mogelijk werd de patiënt of de familie hierbij nauw betrokken. De andere helft van de patiënten volgde de gebruikelijke behandeling. In de eerste groep kon bij 40 procent van de patiënten met overbodige medicijnen succesvol gestopt worden, terwijl dat in de tweede groep voor 30 procent van de patiënten gold. De kwaliteit van leven was in beide groepen gelijk. Projectleider en hoogleraar farmacotherapie en klinische farmacie Katja Taxis concludeert dat het wenselijk is een dergelijk overleg bij alle verpleeghuispatiënten uit te voeren.


Project:Discontinuing inappropriate medication in nursing home residents (DIM-NHR study)
Projectleider: Katja Taxis, afdeling farmacie, Rijksuniversiteit Groningen
Programma:Goed Gebruik Geneesmiddelen, projectnummer836011019 


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website