Een nieuw screeningsinstrument om risico’s op taalachterstanden bij peuters op te sporen, is een goede aanvulling op bestaande instrumenten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Op verzoek van de jeugdgezondheidszorg ontwikkelde een projectgroep van de Universiteit Utrecht de Valideringstudie Vragenlijst Ouders en Taalinput (VLOT). Met dit instrument kunnen consultatiebureaus binnen vijf minuten risico’s op taalachterstanden in de omgeving van tweejarige kinderen signaleren. Ouders met kinderen die zo’n risico lopen, krijgen het advies gebruik te maken van voorschoolse opvang en educatie en andere ondersteuning.

Taalachterstand signaleren

De VLOT heeft als toegevoegde waarde dat ze een grote groep kinderen signaleert die een aanzienlijk risico loopt om later taalachterstand te ontwikkelen, vanwege een gebrek aan blootstelling aan de Nederlandse taal. Deze groep wordt doorgaans gemist met een veelgebruikt screeningsinstrument, het Van Wiechen-schema. Door de VLOT en het Van Wiechen-schema gecombineerd toe te passen, kunnen consultatiebureaus zoveel mogelijk kinderen met een risico op taalachterstanden opsporen en hun adequate adviezen en interventies geven, concluderen de onderzoekers. Zo kunnen taalachterstanden aan het begin van de basisschool worden voorkomen.

Makkelijk bruikbaar

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd in vier jeugdgezondheidszorgregio’s in het midden en zuiden van het land. In totaal deden 519 kinderen en ouders mee. De VLOT blijkt makkelijk te gebruiken door medewerkers op het consultatiebureau. Medewerkers vonden dat de vragenlijst een toegevoegde waarde had tijdens het consult op het bureau, maar ook in het gesprek met de ouders over de taalsituatie bij hen thuis.


Project: Valideringstudie Vragenlijst Ouders en Taalinput (VLOT)
Projectleiders:
Paul Leseman en Ora Oudgenoeg-Paz, Universiteit Utrecht, Afdeling Educatie en pedagogiek
Programma:
Effectief werken in de jeugdsector, projectnummer 729310001

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website