Lang niet alle verpleegkundige zorg is aantoonbaar nuttig. Het Radboudumc bracht met behulp van de Nederlandse richtlijnen in kaart welke van deze zorg beter achterwege kan blijven. Met de Beter Laten Lijst kunnen verpleegkundigen het aantal onnodige verpleegkundige handelingen terugdringen.

Verpleegkundigen en verzorgenden verrichten veel handelingen die aantoonbaar geen toegevoegde waarde voor patiënten of cliënten hebben. Uit zowel landelijk als internationaal onderzoek blijkt dat dat voor ongeveer een derde van alle zorg moet gelden. Het reduceren van onnodige zorg is niet alleen belangrijk voor patiënten, maar kan ook leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Screening

Projectleider Tijn Kool van het Radboudumc bracht met zijn team onnodige verpleegkundige handelingen in kaart. Daarvoor werden de 125 Nederlandse verpleegkundige en verzorgende richtlijnen en kwaliteitsstandaarden gescreend op beter-laten-aanbevelingen. Ze vonden 65 aanbevelingen aan de professional om terughoudend te zijn met een bepaalde handeling. Ter vergelijking: uit een soortgelijke screening van de medisch specialistische richtlijnen kwamen eerder 1.366 beter-laten-aanbevelingen.

Beter Laten Lijst

De beter-niet-doen-aanbevelingen zijn samengevat in een Beter Laten Lijst. Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft een campagne opgezet om de kennis te verspreiden onder de beroepsgroep. Daarnaast brachten de onderzoekers van drie aanbevelingen – rond wondzorg, fixeren en urinekatheters – niet alleen in kaart hoeveel kosten aan materiaal en verpleegkundige werkuren bespaard kan worden, maar ook welk leed bij patiënten. Daaruit blijkt dat er miljoenen euro’s bespaard kunnen worden en veel onnodige complicaties voorkomen.


Project: Een verpleegkundige en verzorgende beter-niet-doen-lijst
Projectleider: Tijn Kool, afdeling IQ Healthcare, Radboudumc
Programma:Kwaliteit van Zorg: ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, projectnummer516004008

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website