De laatste jaren neemt het aantal incidenten van overlast door personen met verward gedrag toe. Een project waarbij mensen met verward gedrag ondersteuning krijgen, maar waarbij ook de wijk wordt betrokken, krijgt een vervolg.

Het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag van ZonMw ondersteunt lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag. Een van die initiatieven is het Amstelveense pilotproject Bijspringen en versterken in de wijk. In de wijk Bankras/Kostverloren zetten initiatiefnemers RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden, GGZinGeest, welzijnsorganisatie Participe Amstelland, wooncorporatie Eigen Haard, Ons Tweede Thuis, Brentano en Gemeente Amstelveen een nieuwe aanpak op. Die aanpak moet de kwaliteit van leven verbeteren van bewoners met verward gedrag, en daarbij ook buurt, vrijwilligers en familieleden betrekken.

Persoonlijk plan

De betrokken coaches, zowel professionals als ervaringsdeskundigen en buurtvrijwilligers, voeren in de twee buurten gesprekken met cliënten over een ‘rijker leven’ en wat daarvoor nodig is. De cliënten maken een persoonlijk plan, waarmee ze samen met hun coach aan de slag gaan. De coaches is kunnen kennis en ervaring uitwisselen in een leerkring. Door het organiseren van buurtmaaltijden, buurtactiviteiten, en casuïstiekoverleg moet er een betere samenwerking tussen alle betrokkenen tot stand komen.

Vervolgproject

Het pilotproject heeft inzichten opgeleverd over de nieuwe persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak. Zo blijkt dat tijdens gezamenlijke leerbijeenkomsten van professionals en bewoners aandacht nodig is voor motiverende gespreksvoering, ervaringen met ggz in de wijk en kennisuitwisseling over mensen met een verstandelijke beperking en autisme. De meeste bewoners willen participeren, maar weten niet altijd hoe. Omdat er meer tijd nodig is om de betrokkenheid tussen kwetsbare bewoners en de buurt te versterken, is er inmiddels een vervolgproject van start gegaan. Uiteindelijk worden de resultaten gebruikt voor een aanpak voor heel Amstelveen.


Project: Bijspringen en versterken in de wijk Bankras/Kostverloren in Amstelveen
Projectleider:
Irma Vroegop, in opdracht van alle betrokken organisaties
Programma:
Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag, projectnummer 638020028


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website