Bij behandeling van tumoren wordt het DNA van een cel beschadigd. Hoe verloopt vervolgens het herstel en welke rol spelen eiwitten daarin? Het Antoni van Leeuwenhoek deed er onderzoek naar.

Als DNA beschadigd raakt, kan dat leiden tot blijvende mutaties. Een van de gevolgen van DNA-schade is het ongeremd delen van cellen, wat kan leiden tot de vorming van tumoren.

Herstel na therapie

Bij de behandeling van kanker wordt vaak de moedwillige beschadiging van het DNA toegepast: bestraling en chemotherapie. Onderzoekers bestudeerden onder leiding van René Medema, hoogleraar experimentele oncologie van het Antoni van Leeuwenhoek, hoe cellen herstellen van DNA-schade. Ook onderzochten zij welke eiwitten betrokken zijn bij de herstart van het celdelingsproces na herstel van de schade.

Eiwitmodificaties

Eiwitten die specifieke taken vervullen in cellen, passen die taken continu aan onder invloed van zogenaamde eiwitmodificaties. Tijdens het herstelproces van beschadigde cellen treden er in deze eiwitmodificaties allerlei veranderingen op. De onderzoekers brachten de veranderingen in kaart van de eiwitmodificaties die betrokken zijn bij het opnieuw opstarten van de celdeling na de DNA-beschadiging. Ook onderzochten zij welke van deze eiwitmodificaties een belangrijke rol spelen in het herstelproces na DNA-schade.

Meer effect

De onderzoekers bestuderen momenteel hoe interventies bij deze eiwitten voor een beter herstel kunnen zorgen. Daarmee hopen zij de effecten van DNA-beschadigende therapieën te verbeteren.


Project: Reguleren van het herstelproces na DNA-schade (geen link beschikbaar vanwege bescherming patent)
Projectleider: René Medema, afdeling celbiologie, Antoni van Leeuwenhoek
Programma: TOP subsidies, projectnummer91210065

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website