Trabectedine is een nieuw soort chemotherapie, die bij terminale patiënten met bepaalde typen wekedelensarcoom (bindweefselkanker) zowel een langere levensduur als een betere kwaliteit van leven oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van het LUMC.

Het wekedelensarcoom is een kanker van bind- en steunweefsels, waarbij een kwaadaardige tumor ontstaat in verbindingsweefsel buiten het skelet. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer vijfhonderd mensen deze ziekte, van wie de helft uitzaaiingen ontwikkelt. Patiënten zullen meestal aan de uitzaaiingen overlijden. Chemotherapie met anthracyclines of ifosfamide kan de levensduur verlengen, maar die middelen slaan niet altijd aan.

Het onderzoek

Van het nieuwe middel trabectedine was tot nu toe nog niet bekend wat het voor patiënten oplevert wat betreft kwaliteit van leven. Onder leiding van hoogleraar interne geneeskunde Hans Gelderblom werkten onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en vier andere academische centra samen. Zij vergeleken de behandeling met trabectedine met de behandeling met ifosfamide wat betreft kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit, het gebruik van medische voorzieningen en bijwerkingen.

Twee subtypen beter

Daaruit blijkt dat de behandeling met trabectedine bij twee subtypen wekedelensarcoom, liposarcoom en leiomyosarcoom, zowel een langere levensduur als een betere kwaliteit van leven oplevert. De behandelkosten zijn bij die subtypen iets meer dan 100.000 euro per gewonnen levensjaar met goede kwaliteit. Voor patiënten met andere subtypen wekedelensarcoom levert het middel ifosfamide juist weer een langere overleving op, tegen minder kosten.


Project: Trabectedin for the treatment of patients with advanced soft tissue sarcoma (STS), after failure of anthracyclines and ifosfamide or patients unsuited to receive these drugs, in clinical practice
Projectleider:
Hans Gelderblom, afdeling medische oncologie, Leids Universitair Medisch Centrum
Programma:
Doelmatigheidsonderzoek Farmacotherapie, projectnummer152001018


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website