Van een aantal genen weten we al dat zij een rol kunnen spelen in het ontstaan van Alzheimer. Onderzoekers van het Erasmus MC onderzochten welke genen in het vroege stadium van Alzheimer een rol spelen. Dat doen ze aan de hand van analyses van MRI-scans.

De ziekte van Alzheimer is een complexe ziekte, die voor een groot deel veroorzaakt wordt door genetische factoren. Voordat de ziekte zich klinisch openbaart, is er een lange periode waarin hersenschade zich langzaam ophoopt. Deze schade kan zichtbaar gemaakt worden met MRI-scans van patiënten. Projectleider en neuro-epidemioloog Arfan Ikram vroeg zich af welke genen in dit proces een rol spelen.

Datasets

Door het analyseren van grote datasets van klinische dementie zijn de afgelopen jaren al verschillende genetische ‘markers’ (aanwijzingen) voor Alzheimer geïdentificeerd. De onderzoekers wilden nu ook markers voor de vroege fase van de ziekte blootleggen. Om dat voor elkaar te krijgen, maakten zij gebruik van grootschalige onderzoeken met meer dan 34.000 deelnemers, met daarin zowel de genetische profielen als de MRI-scans van de hersenen.

Preventief

De onderzoekers ontdekten meerdere nieuwe genen die een rol spelen bij Alzheimer, waaronder genen die de hersenontwikkeling in de baarmoeder beïnvloeden en genen die een rol spelen in het immuunsysteem. Daarnaast brachten zij nauwkeurig in kaart welke hersenregio’s met name gevoelig zijn voor de effecten van deze genen, zoals bijvoorbeeld de hippocampus. De resultaten van dit project kunnen helpen om in een eerder stadium een verhoogd risico op Alzheimer te identificeren, aldus Ikram. Daarnaast kunnen de nieuwe inzichten helpen bij het ontwikkelen van preventieve interventies.Project: Beeldvorming van genen in de ziekte van Alzheimer
Projectleider: Arfan Ikram, Afdeling Epidemiologie Erasmus MC
Programma: Veni, projectnummer 91613054

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website