Hoe doeltreffend en veilig zijn astmamiddelen bij kinderen? Het Erasmus MC onderzocht aan de hand van een database het ziekteverloop bij 14.000 kinderen met astma. Therapietrouw, de juiste inhalatiemedicatie en het voorkomen van een astma-aanval blijken belangrijk.


Project:Effectiveness and safety of asthma controller therapy in the treatment of children with asthma (ESTATe)
Projectleider: Katia Verhamme, Medical Informatics Department Erasmus MC
Programma: Priority Medicines Kinderen (later: Goed Gebruik Geneesmiddelen, projectnummer 113201006

Eén op de tien Nederlandse kinderen heeft astma. De meeste van deze kinderen worden langdurig behandeld met verschillende soorten geneesmiddelen. De ESTATe-studie, uitgevoerd door Katia Verhamme, moest duidelijkheid brengen over de doeltreffendheid en veiligheid van astmamedicijnen in het dagelijks leven.

Lage therapietrouw

De studie onderzocht retrospectief de doeltreffendheid, veiligheid en het gebruik van astmamiddelen bij kinderen. Hiervoor is gebruikgemaakt van de Integrated Primary Care Information database, waarin ongeveer 14.000 kinderen met astma werden geïdentificeerd. Kinderen blijken vooral te worden behandeld met kortwerkende bronchusverwijders (40 procent) en ontstekingsremmers of ICS (31 procent). De therapietrouw van beide soorten ‘pufjes’ is laag.

Stabiel astma

Het is belangrijk om astma stabiel te houden. Van de honderd kinderen met astma die worden gevolgd over één jaar, ontwikkelden gemiddeld twee kinderen een matige tot ernstige astma-aanval. Het eerder doormaken van een astma-aanval was de belangrijkste risicofactor om een volgende astma-aanval door te maken. Andere risicofactoren waren leeftijd, geslacht, en de noodzaak voor het gebruik van ICS. Ook bleek dat kinderen die een behandeling van ICS moesten combineren met een langwerkende bronchusverwijder, dit het beste konden doen als deze medicijnen gecombineerd werden in één apparaatje. Switchen tussen pufjes van merk- en niet-merk-fabrikanten leidde tot een verhoogd risico op astma-aanvallen.

Veiligheid

Ook de veiligheid werd onderzocht. In de databank met spontane meldingen van het Europees geneesmiddelenagentschap bevonden zich vooral meldingen over ICS in combinatie met een gedaalde werking van de bijnier. Het gebruik van een ander type ontstekingsremmers (leukotrëne receptor antagonisten) werd geassocieerd met psychiatrische bijwerkingen.

Erfelijkheidsonderzoek

De ESTATe-onderzoekers verzamelden speeksel voor onderzoek naar erfelijke factoren die een goed effect van astmamedicijnen kunnen voorspellen. Dit gebeurt binnen het PICA-consortium. Daarvan zijn naar verwachting op korte termijn resultaten te verwachten.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website