De in Nederland ontwikkelde ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn ook in het buitenland succesvol. Ontmoetingscentra die werden opgezet in Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk verhoogden de kwaliteit van leven bij zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers, blijkt uit het Europese MEETINGDEM-project, geleid door VUmc in Amsterdam.

Nederland telt inmiddels 146 buurtgerichte ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, met sociale en recreatieve activiteiten, informatiebijeenkomsten, gespreksgroepen, een individueel spreekuur en centrumbijeenkomsten. Deze ontmoetingscentra zijn effectiever dan reguliere dagbehandelingen in verpleeghuizen. In het kader van het project MEETINGDEM onderzocht een internationaal onderzoeksconsortium onder leiding van hoogleraar Rose-Marie Dröes daarom of dit Nederlandse concept ook in Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk geïmplementeerd kon worden. Ook evalueerden de onderzoekers de waardering door de gebruikers en de kosteneffectiviteit.

Effectiever dan reguliere zorg

De implementatie van de ontmoetingscentra in deze landen had meer kans op succes als ze aansloten bij bestaande behoeften van de doelgroep en als er enthousiaste lokale stakeholders aanwezig waren. Obstakels waren de concurrentie met bestaande zorg- en welzijnsorganisaties en de soms beperkte financiering. De gebruikers waren over het algemeen zeer tevreden over het programma. Uit de effectevaluatie bleek dat het Meeting Centres Support Programme (MCSP) verschillende aspecten van kwaliteit van leven (positieve gevoelens, je thuis voelen en zelfwaardering) positiever beïnvloedt dan de reguliere zorg voor mensen met dementie. Mantelzorgers rapporteerden een lagere zorgbelasting. Vergeleken met de reguliere dagbesteding vielen de kosten voor MCSP drie euro per uur hoger uit.

Uitbreiding naar andere landen

De onderzoekers concluderen dat MCSP ook toegepast zou moeten worden in andere landen, omdat het programma ook daar implementeerbaar is gebleken. Er is sprake van toegenomen kwaliteit van leven en een betere geestelijke gezondheid bij mensen met dementie en hun mantelzorgers, tegen redelijke kosten.Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website