Een multimediale campagne waarbij patiënten met lage rugpijn via de huisarts informatie en adviezen kregen werd gewaardeerd, maar de pijn werd er niet minder van. Ook het aantal doorverwijzingen daalde nauwelijks.

Lage rugpijn is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Bij de behandeling zijn verschillende zorgprofessionals betrokken, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en bedrijfsartsen. Vaak werken zij langs elkaar heen. Onderzoek wijst uit dat bij patiënten met rugklachten nog steeds onnodig vaak foto’s worden gemaakt of dat zij onnodig naar de specialist worden verwezen. Dat is niet alleen kostbaar, maar leidt ook tot onnodige zorg.

Multimediaal

Om de samenwerking tussen zorgprofessionals te stimuleren, is in de regio Amsterdam bij huisartsen, bedrijfsartsen en fysiotherapeuten de Ketenzorgrichtlijn voor specifieke lage rugklachten geïmplementeerd. In de implementatiestudie werd een combinatie-interventie ingezet. Patiënten met rugklachten die zich meldden bij de huisarts kregen via een multimediale campagne informatie en adviezen over rugklachten. De betrokken behandelaars kregen gezamenlijk een training aangeboden. Die moest de onderlinge samenwerking en coördinatie stimuleren en onnodige diagnostiek en behandelingen in het ziekenhuis voorkomen.

Zelfde rugpijn

Uit het onderzoek blijkt dat zowel patiënten als zorgprofessionals tevreden waren over de campagne en de multidisciplinaire training. De patiënten vonden de website nuttig en interessant. Tegelijkertijd leidde de campagne niet tot verbeteringen in de beleving van de rugpijn bij de patiënt, noch tot meer samenwerking tussen de zorgverleners. Het aantal doorverwijzingen van de huisarts naar de tweede lijn bleef vrijwel gelijk. Alleen de doorverwijzingen naar de neuroloog namen in de interventiegroep iets af.

Minder verzuim

In totaal deden 779 patiënten met lage rugpijn mee, van wie 331 deelnamen aan de interventiegroep. Aan de studie werkten 128 professionals mee. Na een jaar werd geen verschil gemeten tussen de groepen wat betreft de ervaren pijn of de gedachten over rugpijn. In de controlegroep was het gemiddelde aantal verzuimdagen 2,7, terwijl in de interventiegroep het gemiddelde aantal verzuimdagen 1,4 bedroeg. Daarmee leidt de interventie vanuit het maatschappelijke perspectief tot een kostenbesparing van 748 euro per patiënt.

 


Project: A patient and professional based multimedial campaign as innovative implementation strategy to improve low back pain guideline adherence. A cost-effectiveness evaluation.
Projectleider: Frederieke Schaafsma, afdeling sociale geneeskunde, VU medisch centrum
Programma: Doelmatigheidsonderzoek, projectnummer 837003005

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website