De UvA voerde onderzoek uit naar effectief vroegtijdig handelen om kindermishandeling te voorkomen. Er is meer onderzoek nodig naar de werkzaamheid van de verschillende interventies, luidt de conclusie. Daarnaast zouden professionals meer kennis moeten hebben van problematische opvoedsituaties.

Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem. De schatting van het aantal kinderen dat jaarlijks te maken krijgt met kindermishandeling ligt tussen de 119.000 en 650.000 kinderen, afhankelijk van de gekozen onderzoeksmethode en definitie van kindermishandeling. Er is nog veel gerichte actie nodig om deze groep een veilige omgeving te bieden, blijkt uit het onderzoek Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling van het gelijknamige consortium. Dat is een samenwerking van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander.

Werkzame elementen

Het uit vier deelstudies opgebouwde onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van gedragswetenschapper Claudia van der Put. In de eerste deelstudie analyseerden de onderzoekers aan de hand van een groot aantal eerdere onderzoeken de werkzame elementen van twintig bestaande interventies ter voorkoming van kindermishandeling. In de laatste deelstudie is bekeken welke interventies in de praktijk worden uitgevoerd, en op welke manier. In de andere twee deelstudies is kwalitatief onderzoek gedaan naar achtereenvolgens de behoeften van professionals en die van ouders en kinderen.

Nog veel gebeuren

Het onderzoek geeft een beeld van de huidige aanpak en preventie van kindermishandeling in Nederland. Er moet nog veel gebeuren om kindermishandeling structureel te voorkomen, is de conclusie. Slechts één interventie laat significante effecten zien. In de meeste interventies ontbreken de meest effectieve kenmerken. Daarnaast hebben professionals geen tools om passende interventies te kiezen, en hebben zij in hun opleiding meer aandacht nodig voor problematische opvoedsituaties. De onderzoekers hopen in fase 2 van dit onderzoek antwoord te vinden op de meest urgente vragen. De aanvraag hiervoor wordt momenteel beoordeeld.

Publicatie

Ter afronding van de eerste fase van het onderzoek kwam er een digitale publicatie, die moet helpen bij het verder ontwikkelen van bestaande interventies. Met de publicatie wil projectleider Van der Put alle betrokkenen in beleid, praktijk en wetenschap inspireren.


Project: Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling
Projectleider: Claudia van der Put, faculteit Sociale en gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
Programma: Kindermishandeling, projectnummer 741100001

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website