Een derde van de onderzochte reizigers naar verre bestemmingen pikt multiresistente darmbacteriën op. Dat blijkt uit de COMBAT-studie, die werd uitgevoerd door een groep samenwerkende universiteiten en ziekenhuizen. De bacteriën verspreidden zich ook onder hun niet-reizende huisgenoten.

Een derde van de Nederlandse reizigers naar verre bestemmingen is drager van multiresistente bacteriën. Dat blijkt uit het COMBAT-onderzoek, een samenwerkingsproject van Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+, Ease Travel Clinic & Health Support, het Erasmus MC, Travel Clinic Havenziekenhuis in Rotterdam, het AMC en Tropencentrum AMC in Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Multiresistente bacteriën vormen wereldwijd een van de grootste problemen voor de volksgezondheid in de nabije toekomst, vertelt projectleider en moleculair epidemioloog John Penders van Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+.

India grootste risico

Van de 2001 onderzochte reizigers bleek 34 procent multiresistente bacteriën te hebben opgepikt. Per reisbestemming zijn er echter grote verschillen. Van de reizigers naar Zuid-Azië liep maar liefst 75 procent van de gevallen multiresistente bacteriën op; het grootste risico binnen die groep liepen India-gangers. Van de reizigers naar Centraal- en Oost-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika was dat percentage 40 tot 50 procent en bij reizigers naar Zuid-Afrika slechts 6 procent. Daarnaast bleken ook het gebruik van antibiotica tijdens de reis, het oplopen van reizigersdiarree en het hebben van een chronische darmaandoening het risico op het oppikken van multiresistente bacteriën te verhogen.

Besmette huisgenoten

De gemiddelde duur van het dragerschap was 30 dagen na terugkeer van de reis. Bij 11 procent van de reizigers hield de kolonisatie van de bacteriën echter ruim een jaar aan. Daarnaast is er een kans van 12 procent dat de multiresistente bacterie na thuiskomst wordt overgedragen op huisgenoten.

Tweeduizend reizigers

De COMBAT-studie is een grootschalig onderzoek onder 2001 reizigers en 215 huisgenoten. Van deze reizigers en hun niet-reizende huisgenoten werd vlak voor de reis en meteen na terugkeer een ontlastingsmonster afgenomen. Op basis van vervolgmonsters werd onderzocht hoe lang deelnemers met resistente bacteriën deze bij zich bleven dragen. Aan de hand van vragenlijsten bepaalden de onderzoekers tenslotte de invloed van onder andere reisbestemming, reisduur en reisgedrag.


Project:Impact of international travel on the emergence and spread of antimicrobial resistance in The Netherlands
Projectleider: John Penders, afdeling Medische Microbiologie van Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+
Programma: Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie, projectnummer 205200003

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website