Opvoedondersteuning, begeleiding van jongeren en andere vormen van preventie sluiten niet altijd aan bij de behoeften van laag opgeleide en migrantenouders en hun kinderen. Een gereedschapskist met concrete instrumenten voor zowel onderwijs als de beroepspraktijk moet uitkomst bieden.

Voorzieningen die zorg en ondersteuning bieden bij de opvoeding van kinderen en jongeren, zoals wijkteams jeugd, Centra voor Jeugd en Gezin en andere GGD-jeugdvoorzieningen, weten laag opgeleide ouders en migrantenouders vaak slecht te bereiken. Deze voorzieningen zijn niet alleen onvoldoende toegankelijk, maar ook inhoudelijk nog te weinig afgestemd op de diversiteit van de doelgroep. Volgens projectleider Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut), die zich voor de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd Amsterdam bezighoudt met diversiteitsgevoelig werken en opleiden, is dit een hardnekkig probleem.

Diversiteitsbewust werken

Een deel van de oplossing is te vinden in de toerusting van professionals. De afgelopen jaren is binnen de Academische Werkplaatsen Jeugd en voormalige werkplaatsen Diversiteit van ZonMw veel kennis opgebouwd over het beter ondersteunen van gezinnen en jeugdigen die soms ver af staan van vormen van opvoedondersteuning. Vier van deze werkplaatsen, in de regio’s Noordelijk Zuid-Holland, Twente, Rotterdam en Amsterdam, bundelden hun kennis in een gereedschapskist met instrumenten om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Praktische publicatie

De gereedschapskist is een praktische publicatie, waarin de onderzoeksuitkomsten beschikbaar worden gemaakt in de vorm van lokale lezingen, bijeenkomsten en workshops. Het eerste deel is bestemd voor pedagogische en sociale opleidingen, met daarin onder andere een workshop diversiteitsgevoelig onderwijs. Het tweede deel, bedoeld voor de beroepspraktijk, bevat onder meer een instrument voor duurzaam samenwerken met informele netwerken, informatie over het diagnose-instrument GIZ dat is aangepast voor laaggeletterden en migrantengroepen en uitleg over de meetladder diversiteit, waarmee organisaties eigen interventies en werkwijzen kunnen evalueren op diversiteitsgevoeligheid.


Project: Diversiteitsgevoelig werken en opleiden en het beter bereiken van ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ Werkplaatsen Jeugd, Zorg &  Diversiteit
Projectleider: Marjolijn Distelbrink, Verwey-Jonker Instituut
Programma: Academische Werkplaatsen Jeugd, projectnummer 1590200011

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website