Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

INBOX: online platform voor jongeren met gescheiden ouders

12 mei 2017
Samen met de doelgroep, jongeren met gescheiden ouders, is een digitaal platform ingericht en zijn handvatten ontwikkeld voor schoolmaatschappelijk werkers (SMWers). Beide tools komen voort uit het ZonMw-project ‘Passende ondersteuning voor jongeren van gescheiden ouders’.

De handvatten voor professionals zijn vervat in een checklist voor individuele gesprekken met de jongeren. Het digitaal platform INBOX informeert, biedt erkenning en motiveert de jongere. Om over relevante onderwerpen het gesprek aan te gaan met de SMWer en om een dagboek bij te houden. Een kleinschalige evaluatie onder SMWers en jongeren laat zien dat de tools goed lijken aan te sluiten bij de doelgroep. 

Het onderzoek

Op basis van de terugkoppeling door SMWers, jongeren en een klankbordgroep is de voorzichtige conclusie dat in beide tools een passend ondersteuningsaanbod is ontwikkeld voor middelbare scholieren met gescheiden ouders. INBOX wordt informatief gevonden, met prettige ervaringsverhalen. Jongeren vinden het fijn dat contact met SMWers mogelijk is, het platform volledig en het dagboek handig. De eerste geluiden over de checklist zijn ook positief: de checklist is goed onderbouwd en biedt houvast tijdens de gesprekken. Meer praktijktoetsing is echter nodig, met extra aandacht voor overdraagbaarheid en brede implementatie. 

INBOX 

Van INBOX, het online platform dat met en voor middelbare scholieren met gescheiden ouders is ontwikkeld, is een digitale animatievideo te bekijken. 

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan het meer zicht krijgen in wat werkt in de jeugdsector; waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities. In programmalijn 1a en 2a ligt de focus op onderzoek naar cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren.