Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Futurelab: brede blik

In financieel opzicht is Goed Gebruik Geneesmiddelen een van de grootste ZonMw-programma’s, met als doelstelling het bevorderen van een beter gebruik van geneesmiddelen. Dat wordt gedaan door onderzoek te financieren met geneesmiddelen die vaak al in gebruik zijn. Zij zijn tot de markt toegelaten op basis van basale informatie over veiligheid, effectiviteit en kwaliteit. Maar voor een optimale toepassing bij speciale patiëntengroepen zoals kinderen of ouderen, ontbreekt vaak nog relevante kennis. Of er is te weinig informatie over de vergelijking tussen geneesmiddelen voor dezelfde indicatie (comparative effectiveness) of het valideren van nieuwe indicaties (drug rediscovery). Omdat de farmaceutische industrie te weinig van dit soort nieuwe kennis verwerft, zijn we daarvoor vaak afhankelijk van investigator driven research. Daarbij is het van groot belang dat dit onderzoek gebeurt op basis van de nieuwste inzichten en met behulp van de meest geavanceerde methoden. Daar is nog een leemte.

Futurelab

Daarom investeert ZonMw ook in een opleiding voor de bedenkers en uitvoerders van dit type klinisch onderzoek: artsen, apothekers, biomedische en biofarmaceutische wetenschappers. Het Paul Jansen Futurelab is een nieuw initiatief van het LUMC, dat met hulp van het Center for Human Drug Research (CHDR) tot stand is gekomen. De naam is een eerbetoon aan de oprichter van Janssen Pharmaceutica in Beerse, een van de meest productieve ontdekkers van nieuwe geneesmiddelen. Veel van zijn geneesmiddelen hebben in de farmacotherapie een belangrijke rol gespeeld of worden nog steeds toegepast.

ZonMw stelt beurzen ter beschikking

Karakteristiek voor de opleiding is blended learning, een combinatie van online en on-campus training, die uitgaat van question-based klinische geneesmiddelontwikkeling. Het programma is gebaseerd op echte casussen, waarmee de deelnemers zelf aan de slag moeten. Oplossingen worden mede gevoed door de nieuwste inzichten, die in verdiepingsmodules aan bod komen. Uniek is dat ZonMw aan elk van de umc’s een beurs ter beschikking stelt voor een medewerker die dit programma wil volgen. En – en dat is helemaal bijzonder – er wordt de deelnemers een subsidie van 500.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor de uitvoering van het beste onderzoeksprotocol.

Relevante toepassingen

Paul Janssen Futurelab traint onderzoekers erin om innovatief en voor de praktijk relevant geneesmiddelonderzoek te doen, of breder nog: in relevante medische interventies in het algemeen. Want hoewel we in ons land uitstekende artsen, klinische onderzoekers, apothekers en biomedische wetenschappers opleiden, vaak met hun eigen specialisme, is er daarnaast ook behoefte aan professionals met een brede blik. Zij kunnen succesvol potentieel nieuwe geneesmiddelen van het laboratorium naar de kliniek begeleiden, en die vervolgens ook in de farmacotherapeutische praktijk een relevante toepassing geven. Zij kunnen belangrijke hiaten in onze kennis identificeren en met behulp van wetenschappelijk onderzoek oplossen. De geneesmiddelenonderzoeker van de toekomst kan niet zonder een brede blik.

Douwe D. Breimer, emeritus hoogleraar farmacologie en farmacotherapie Universiteit Leiden en tot vorig jaar voorzitter van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG)

Foto: Het Hoge Noorden