Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Verschillen in gezondheid tussen etnische groepen

Door immigratie neemt de etnische diversiteit in Nederland toe. Het Academisch Medisch Centrum onderzocht welke maatschappelijke omstandigheden ten grondslag liggen aan de verschillen in gezondheid tussen etnische groepen. De uitkomsten kunnen behulpzaam zijn bij het vormgeven van gezondheidsbevorderende maatregelen in een multi-etnische bevolking.

Onderzocht werd hart- en vaatziekten en daaraan gerelateerde risicofactoren, en depressieve klachten onder Nederlanders van Surinaams-Hindoestaanse en Surinaams–Creoolse, Turkse, Marokkaanse en Ghanese afkomst. De onderzoekers maakten hiervoor gebruik van de gegevens uit de HELIUS studie.

Discriminatie maakt ziek

Het onderzoek bevestigde het belang van de gemiddeld lagere sociaal-economische positie van minderheidsgroepen voor hun gezondheid, en legde daarnaast de invloed van minder bekende factoren bloot. Zoals ervaren discriminatie, wat gerelateerd bleek aan depressieve klachten, en in mindere mate aan risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De invloed van discriminatie blijkt geringer onder hen die religieus zijn.

Gezonde omgeving

De negatieve invloed van discriminatie is ook minder sterk bij hen die een groot sociaal netwerk hebben in de oorspronkelijke bevolkingsgroep. Verder blijken buurtkenmerken en gezondheidsgerelateerd gedrag binnen de familie van invloed op de gezondheid.

Projectleider: Prof. dr. K. Stronks