Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Nieuwe programma's gestart

12 december 2016
ZonMw heeft op 25 november van het ministerie van VWS het verzoek gekregen om een nieuw programma in de langdurige zorg op te zetten voor de komende vier jaar. Ook gaven zij op 12 december de opdracht om een nieuw onderzoeksprogramma sport en bewegen te ontwikkelen en dit te integreren met het bestaande sportinnovatie programma.

Langdurige Zorg

Dit programma dient een stimulering te zijn van de beweging in de langdurige zorg die onder andere met het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) in gang is gezet. Het wordt een breed programma voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Het richt zich op het ondersteunen van (samenwerkende) cliënten, verleners van zorg en ondersteuning (formeel en informeel) en opleiders en onderzoekers in hun streven naar houdbare en samenhangende zorg en ondersteuning. Deze zorg en ondersteuning moet beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen om, ondanks beperkingen, te leven zoals zij dat willen. Aanleiding van dit programma is onder meer het signalement Kennis en co, dat ZonMw opstelde in samenspraak met een groot aantal veldpartijen.

De komende periode houdt ZonMw zich bezig met het ontwikkelen en uitzetten van dit programma, samen met het veld. Ervaringen die zijn opgedaan in het NPO en in andere relevante programma’s en initiatieven worden hierin meegenomen.

Sport en Bewegen

Het nieuwe onderzoeksprogramma Sport en Bewegen zal een bijdrage leveren aan de uitvoering van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen en de NWA-route sport en bewegen. VWS stelt hiervoor 6 miljoen euro ter beschikking. Het programma loopt van 2017 tot 2020.
Belangrijke elementen zijn:

  • aansluiting sportonderzoek op ecosysteem sportinnovaties;
  • borging van de opbrengsten van het Onderzoeksprogramma Sport (2013-2017);
  • versterken samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven, overheden en sportpraktijk ter vergroting van het maatschappelijk en economisch rendement;   
  • verder ontwikkelen van data-based onderzoek;
  • bevorderen van samenwerking tussen kennisinstellingen en de sport.

Naast VWS zullen ook andere organisaties dit programma gaan financieren. NWO(EW) en NOC*NSF hebben reeds hun bijdrage aangekondigd. Hierdoor zal het totale bedrag beschikbaar voor onderzoeksprojecten toenemen.

Momenteel wordt gewerkt aan een concept programmatekst die in februari 2017 aan VWS wordt voorgelegd. In samenwerking met de samen te stellen programmacommissie wordt vervolgens vormgegeven aan de eerste subsidieoproep.  Openstelling daarvan staat in het voorjaar van 2017 gepland. Informatie hierover wordt op de website van ZonMw bekend gemaakt