Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Kritische blik op vroege preventie van antisociaal gedrag

Screening op antisociaal gedrag (ASG) mag alleen wanneer dit gedaan wordt in het belang van het kind zelf. Het belang van de samenleving mag niet gebruikt worden om de rechtvaardiging voor screening alsnog rond te krijgen. Duidelijkheid over de vraag in wiens belang screening op ASG wordt voorgesteld is dus van essentieel belang, concluderen de onderzoekers van het project Early prevention of antisocial behavior: Towards a normative framework.

Gedragsproblemen en ASG-preventie

Het onderzoek laat zien dat ouders, kinderen, maar ook professionals onvoldoende gehoord worden als het gaat om het belang en de vorm van de in- en uitvoering van ASG-preventieprogramma’s. Hoewel in de praktijk de directe zorg en behandeling van kinderen met gedragsproblemen voorop staan, speelt op de achtergrond ook risicosignalering en ASG-preventie mee als motivator voor de ontwikkeling en invoering van maatregelen.

Individueel versus publiek belang

De ethiek van screening houdt onvoldoende rekening met mogelijke spanningen tussen doelen die ogenschijnlijk in elkaars verlengde liggen, zoals het individuele en het publieke belang van screening op ASG-risicofactoren. Hierdoor bestaat het gevaar dat de belangen van jonge kinderen en hun gezinnen sluipenderwijs ondergeschikt gemaakt worden aan de bevordering van de veiligheid van de samenleving.

Projectleider: Prof. dr. G.M.W.R. de Wert, Maastricht UMC