Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Ethische dilemma’s in ondersteuning van zelfmanagement

Zelfmanagement, waarbij de patiënt een actieve rol heeft in zijn of haar zorg, wordt steeds meer toegepast in de zorgsector. Verpleegkundigen lopen in de praktijk door deze actieve rol van patiënten regelmatig tegen ethische dilemma’s aan in de ondersteuning van zelfmanagement.

Handreiking voor verpleegkundigen

Uit het onderzoek ‘Ethical dilemmas in self-management support’ blijkt dat de dilemma’s waar verpleegkundigen tegenaan lopen nauwelijks expliciet besproken worden met collega’s. De onderzoekers hebben daarom op basis van interviews met experts, verpleegkundigen en patiënten en het observeren van consulten vijf dilemma’s in kaart gebracht en een handreiking ontwikkeld voor verpleegkundigen hoe om te gaan met ethische dilemma’s in het werk.

Praktisch handvat voor mogelijke oplossingsrichtingen

De handreiking stimuleert (toekomstig) verpleegkundigen bewust na te denken en in gesprek te gaan over de dilemma’s waar zij in de praktijk tegenaan kunnen lopen. Dit gebeurt aan de hand van vijf casussen met botsende waarden tussen verpleegkundigen en patiënten. Bij iedere casus worden argumenten gepresenteerd voor verschillende visies en worden mogelijke oplossingsrichtingen benoemd. Op deze manier dient de handreiking als praktisch handvat voor verpleegkundigen en helpt het hen alternatieve afwegingen of handelingswijzen te zien.

Projectleider: Dr. J. Dwarswaard, Erasmus MC