Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Zorgverlener wil steun bij aankaarten disfunctioneren

16 februari 2016
Een kwart van de zorgverleners had in 2015 te maken met een disfunctionerende collega. Zij weten niet altijd wat ze daarmee aan moeten. Meer aandacht hiervoor in organisaties en opleidingen is belangrijk, constateren onderzoekers van het Radboudumc. Professionals die disfunctioneren moeten steun krijgen bij hun rehabilitatie.

Zorgverleners weten vaak geen raad met een collega die niet naar behoren functioneert, blijkt uit het rapport Sturen op verantwoord functioneren en omgaan met verminderd functioneren van zorgverleners van IQ Healthcare, onderdeel van het Radboudumc. Van de zorgverleners die in 2015 in aanraking kwamen met disfunctioneren, zegt 37 procent niets te hebben ondernomen. De belangrijkste reden is dat zij het disfunctioneren niet kunnen bewijzen. 

Disfunctioneren elders

In 2015 vermoedde 26 procent van de zorgverleners dat een collega geen goede zorg verleende of problemen had in de communicatie of de samenwerking. Drie kwart van hen zegt enige vorm van actie te ondernemen. Zij spreken de betreffende persoon aan (72 procent), overleggen met directe collega’s (61 procent) of stappen naar de leidinggevende (55 procent). Ongeveer een derde van de problemen met disfunctioneren doet zich voor buiten de eigen praktijk of instelling. In die gevallen trekt slechts de helft van de zorgverleners aan de bel.

Meer ondersteuning

Zorgverleners willen graag meer ondersteuning bij het omgaan met collega’s die niet goed functioneren. Ze hebben behoefte aan een protocol disfunctioneren vanuit de beroepsgroep en aan aandacht voor dit onderwerp in de opleiding en bijscholingen. Organisaties hebben ook een belangrijke rol: zij moeten een open cultuur creëren waarin het gewoon is om elkaar aan te spreken op gedrag. In drie van de vijf onderzochte instellingen ontbreekt zo’n cultuur. 

Rehabilitatie

Ook voor de rehabilitatie van zorgverleners die hebben gedisfunctioneerd is meer aandacht nodig. Zij kunnen steun gebruiken om weer goed te gaan werken. Vooral zorgverleners die een corrigerende tuchtmaatregel hebben gekregen, kunnen baat hebben bij begeleiding. Een tuchtproces heeft zo’n grote impact op de professional dat dit kan leiden tot verminderde kwaliteit van zorg.

Academische Werkplaats Effectief Toezicht

De onderzoekers stuurden tussen 2013 en 2015 twee maal een vragenlijst naar ongeveer vierduizend zorgverleners in Nederland en interviewden vertegenwoordigers van negen beroepsverenigingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast spraken zij met medewerkers van vijf organisaties die geconfronteerd zijn met een ernstig incident en met zestien zorgverleners aan wie een tuchtmaatregel was opgelegd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ZonMw binnen de Academische Werkplaats Effectief Toezicht.