Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Nieuw programma mikt op psychisch gezonder Nederland

2 maart 2016
Minister Schippers van VWS financiert een nieuw onderzoeksprogramma voor preventie, effectieve behandeling en beter herstel van psychische stoornissen. Op 2 maart kreeg zij de onderzoeksagenda ‘De juiste behandeling op het juiste moment’ aangeboden.

Een nieuw wetenschappelijk onderzoeksprogramma moet zorgen voor minder psychische ziekte, snellere en betere behandeling van patiënten en meer aandacht voor herstel. Dat voorkomt individueel leed en houdt mensen mentaal sterk, actief en maatschappelijk betrokken, staat in de nieuwe onderzoeksagenda voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De agenda is opgesteld door patiënten en naasten, zorgaanbieders en onderzoekers. 

Van kennis naar toepassing 

De Nederlandse zorg bij psychische stoornissen en het wetenschappelijk onderzoek hiernaar behoren tot de beste in de wereld. Toch komen psychische aandoeningen nog steeds veel voor en is er in de afgelopen twintig jaar geen verbetering opgetreden in de gemiddelde duur en uitkomst van behandelingen. Dat terwijl de kennis over risicofactoren en onderliggende hersenprocessen enorm is toegenomen. Het nieuwe programma moet voorzien in vertaling van deze kennis naar concrete, effectieve interventies ter verbetering van de zorg. 

Preventie

In de onderzoeksagenda ligt de nadruk op preventie en vroegherkenning. Doel is te voorkomen dat psychische stoornissen ontstaan, dan wel dat zij zich uitbreiden en er verdere schade of complicaties ontstaan. Met eenvoudige maar vroegtijdige maatregelen om risicofactoren terug te dringen, kunnen mensen psychisch gezond, actief en maatschappelijk betrokken blijven. 

Aansluiten bij individu

Een ander streven in het onderzoeksagenda is verbetering van de huidige zorg door de diagnostiek en behandeling precies te laten aansluiten bij het individu. Niet-effectieve behandelingen moeten achterwege blijven en effectieve therapieën moeten eerder worden ingezet. Ook maakt de huidige kennis nieuwe interventies mogelijk, gericht op onderliggende individuele factoren. Gepersonaliseerde zorg voorkomt over- en onderhandeling, verkort de ziekteduur en bespaart daarmee geld. 

Onschatbare waarde 

Op dit moment gaat slechts een fractie van de onderzoeksgelden naar de GGZ, wat niet in verhouding staat tot het aantal mensen met een psychische stoornis. ‘Voor vooruitgang en structurele verbetering van de psychische zorg en behoud van de mentale gesteldheid van Nederlanders, is wetenschappelijk onderzoek van onschatbare waarde’, zegt Iris Sommer van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) namens de opstellers. ‘We zijn dan ook meer dan blij met deze geboden kans.’ 

Alle aandoeningen

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door ZonMw en heeft een looptijd van tien jaar. De eerste calls voor projecten worden nog dit jaar verwacht. Het programma zal in elk geval onderzoek financieren naar het terugdringen van depressie, met name onder tieners en jonge vrouwen. Verder gaat de wetenschapsagenda niet over specifieke psychische stoornissen, omdat doelmatige, proactieve en gepersonaliseerde zorg bij alle aandoeningen van belang zijn. 

De wetenschapsagenda is onderdeel van de door het veld opgestelde Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie ggz. De opstellers van de onderzoeksagenda zijn: Landelijk Platform GGz (LPGGz), Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) en Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedegogen (P3NL), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), NVvP en GGZ Nederland.