Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Deel verpleegkundigen overweegt overstap naar wijk

19 februari 2016
Eén op de tien verpleegkundigen die buiten de thuiszorg werkt, heeft interesse in een baan als wijkverpleegkundige. En een op de vijf mbo-verpleegkundigen wil wel een hbo-v-opleiding volgen. Dat blijkt uit onderzoek door NIVEL naar aanleiding van het tekort aan wijkverpleegkundigen.
Verpleegkundige

Er zijn momenteel te weinig wijkverpleegkundigen, een functie op hbo-niveau. Nivel peilde de belangstelling voor een overstap naar deze functie onder hbo-verpleegkundigen uit andere sectoren en mbo-verpleegkundigen. Van de verpleegkundigen die nu niet in de thuiszorg werken, wil 11 procent wel in deze sector aan de slag. Dertig procent van de mbo-verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg heeft interesse om door te stromen naar een hbo-verpleegkundeopleiding.

Regiefunctie aantrekkelijk

De meerderheid van de verpleegkundigen – ongeacht de zorgsector waar ze werken – vindt de diversiteit aan cliënten in de thuiszorg aantrekkelijk. Zij waarderen de aandacht voor zelfredzaamheid en gezondheidsbevordering, en de regiefunctie in complexe situaties. Minder aantrekkelijk vinden verpleegkundigen de arbeidsomstandigheden in de thuiszorg, zoals de werktijden, salariëring, scholings- en doorgroeimogelijkheden.

Doorstroom naar hbo

Gemiddeld heeft ongeveer 20 procent van de mbo-verpleegkundigen belangstelling voor een hbo-v-opleiding. In de thuiszorg ligt dit percentage met 30 procent hoger dan in andere zorgsectoren. Verpleegkundigen willen eerder een hbo-opleiding gaan volgen als ze opleidingskosten vergoed krijgen en een verkort opleidingstraject mogelijk is. Daarnaast helpt aandacht voor de combinatie werk-studie-privé, een goede aansluiting van de hbo-opleiding op wat de verpleegkundigen al kunnen en een perspectief op een baan.

Benut het potentieel

Het rapport bevat aanbevelingen om te stimuleren dat verpleegkundigen in de wijk gaan werken. Bijvoorbeeld meer stages in de thuiszorg, gratis omscholing voor hbo-verpleegkundigen uit andere sectoren en betere ondersteuning voor doorstromers vanuit het mbo. Over de aanbevelingen heeft een adviesgroep meegedacht, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers, verpleegkundigen, de MBO Raad en ZonMw. 

Het onderzoek

De opdrachtgever van het rapport is ZonMw. Het rapport is gebaseerd op een literatuuronderzoek, een online enquête onder 484 verpleegkundigen uit verschillende zorgsectoren en telefonische interviews met zes verpleegkundigen.