Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 
Stichting MS Research

Subsidieronde zomer 2015

Pilotprojecten en vooraanmeldingen voor meerjarige projecten kunnen worden ingediend tot en met 10 augustus 2015 09:00 uur.

Voorwaarden

  • Pilotprojecten duren maximaal 1 jaar. Het aan te vragen bedrag is maximaal € 50.000.
  • Meerjarige projecten duren maximaal 4 jaar (3 jaar voor een postdoc; 4 jaar voor een promovendus). Het aan te vragen bedrag is maximaal € 250.000. 
  • 10 augustus 2015 worden de pilotprojecten en vooraanmeldingen verwacht. 
  • Indien vooraanmeldingen een positief advies tot uitwerken ontvangen, worden de uitgewerkte meerjarige projecten op 4 januari 2016 verwacht.
  • Pilotprojecten en vooraanmeldingen kunnen zowel klinisch als niet-klinisch gerelateerd onderzoek betreffen. Voor de klinisch gerelateerde onderzoeksprojecten is geoormerkt geld beschikbaar vanuit een nalatenschap. 
  • Onder klinisch gerelateerd onderzoek valt onder meer: translationeel, vroeg-klinisch, klinisch-diagnostisch onderzoek, waarbij sprake moet zijn van een duidelijke wisselwerking met de laboratoria waar de preklinische studies zijn uitgevoerd. Ook de uitvoering van inventariserend onderzoek van beperkte omvang gekoppeld aan klinische trials met een direct voor de kliniek relevante vraagstelling valt binnen dit onderzoeksgebied. 

Procedure

De benodigde aanvraagformulieren en algemene richtlijnen subsidieaanvragen kunnen gedownload worden via de link: msresearch.nl/subsidieronde-zomer-2015

Indiening van de aanvragen dient in de Engelse taal door middel van een elektronisch Word-bestand, uiterlijk 10 augustus 09:00 uur via e-mail: E-mailonderzoek@msresearch.nl binnen te komen. 

Daarnaast dient 1 papieren exemplaar voorzien van de benodigde handtekeningen ingezonden te worden naar:

Stichting MS Research, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten ter attentie van de onderzoekscoördinator.

Aanvullende informatie

De uitslag wordt eind september 2015 bekend gemaakt. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator via e-mail: E-mailonderzoek@msresearch.nl of per telefoon: 071 5 600 500.