Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 
De Hersenstichting roept op tot het indienen van:

Onderzoeksvoorstellen op het onderwerp ‘Wittestofziekten bij kinderen’

De subsidieronde gaat 1 mei 2015 van start. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk woensdag 10 juni 2015, 12:00 uur

Doel

Onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe (of verbeterde) behandelmethoden voor wittestofziekten bij kinderen. 

Voorwaarden

  • Onderzoeksvoorstellen moeten voldoen aan het kader en de afbakening van het thema ‘wittestofziekten bij kinderen’.
  • Het aan te vragen bedrag is maximaal € 50.000. Aanvragen voor de aanschaf van apparatuur worden niet gehonoreerd.
  • De aanvrager dient gepromoveerd te zijn en werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksinstelling.
  • Een onderzoeker kan slechts 1 aanvraag indienen als aanvrager of mede-aanvrager.

Procedure

  • Het aanvraagformulier kan gedownload worden vanaf wetenschap.hersenstichting.nl/subsidievormen.
  • Indiening van aanvragen in de Engelse taal, uiterlijk woensdag 10 juni 12:00 uur via E-mailaanvraag@hersenstichting.nl, onder vermelding van WS2015 in het onderwerp. 
  • Een schriftelijk exemplaar met ondertekening dient voor maandag 15 juni te worden verstuurd aan mw. E. Rasens, Hersenstichting, Postbus 191, 2501 CD Den Haag.
  • Aanvragen met onderzoeksvoorstellen worden door de Wetenschappelijke Adviesraad en door externe referenten beoordeeld. De onderzoeker krijgt de mogelijkheid te reageren op de commentaren van de beoordelaars.
  • Honoreringsuitslag: eind november 2015. Er is 1 subsidie beschikbaar.

Aanvullende informatie

Over het thematische subsidiekader en afbakening, de subsidievoorwaarden en de subsidieprocedure is verkrijgbaar op wetenschap.hersenstichting.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. E. Rasens: E-mailerasens@hersenstichting.nl