Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

ZonMw stelt ‘Shared Savings Fonds’ voor aan zorgverzekeraars

23 maart 2015
ZonMw stelt zorgverzekeraars voor om een ‘Shared Savings Fonds’ te starten voor de curatieve zorg. Dat maakt het mogelijk de kwaliteit van de curatieve zorg sneller te verbeteren.

Verschillende partijen investeren in het nog beter en doelmatiger maken van de zorg. ZonMw wil dit proces versnellen door middel van een Shared Savings Fonds. Het idee is dat overheid, zorgprofessionals en verzekeraars samen investeren in evaluatieonderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van behandelingen. En ook gezamenlijk profiteren van de opbrengsten. Vandaar shared savings, ofwel gedeelde besparingen.

Besparingen

Uit eerder onderzoek blijkt dat elke euro die wordt geïnvesteerd in zorgevaluaties, minimaal 3 euro aan besparingen kan opleveren. ZonMw stelt voor het Shared Savings Fonds stapsgewijs te laten groeien tot een omvang van 50 miljoen euro per jaar. Dit is 0,19 procent van de totale uitgaven in 2015 aan curatieve zorg, 27 miljard. Hieronder vallen medisch specialistische, eerstelijns- en geestelijke gezondheidszorg.

Nieuw financieringsmodel

Een Shared Savings Fonds is een nieuw financieringsmodel voor zorgevaluaties. Zorgevaluaties zijn nodig omdat de effectiviteit van de helft van de gebruikelijke behandelingen nog niet wetenschappelijk is bewezen. Alleen zorg leveren die werkelijk effect heeft, levert voordelen op voor de patiënt en brengt ook besparingen met zich mee. Het uitgangspunt van het Shared Savings Fonds is dat een deel van de gerealiseerde besparingen vanuit dit publiek-private fonds worden ingezet voor nieuwe zorgevaluaties. Op die manier houdt het Shared Savings Fonds zichzelf (gedeeltelijk) in stand; het krijgt een zogenaamd revolverend karakter.

Ontwikkelingen rond Shared Savings Fonds

ZonMw heeft haar voorstel voor een gezamenlijk Shared Savings Fonds in het najaar van 2014 aangeboden aan Zorgverzekeraars Nederland. De Federatie Medisch Specialisten steunen het idee. De Tweede Kamer steunde in november 2014 met een amendement de stappen van ZonMw richting zorgverzekeraars voor een gezamenlijke financiering van zorgevaluaties. Met dit amendement is 1 miljoen euro extra financiering vrijgemaakt voor zorgevaluaties. De minister van VWS stelt daarbij wel de voorwaarde dat het veld voor eenzelfde bedrag cofinanciering realiseert.