Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Vragenlijst BITSEA spoort psychosociale problemen op

17 maart 2015
De vragenlijst BITSEA is een betrouwbaar en valide instrument om psychosociale problemen op te sporen bij kinderen tussen 1 en 3 jaar. Dat blijkt uit onderzoek waarop Ingrid Kruizinga op 11 maart 2015 promoveerde aan de Erasmus Universiteit.

Het is belangrijk om psychosociale problemen op jonge leeftijd te signaleren. Ze zijn dan vaak beter te behandelen. Voor de groep van 0-4 jaar is er de Amerikaanse Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA). Werkt deze vragenlijst ook bij Nederlandse kinderen van 2 jaar? Is de BITSEA sensitief en specifiek genoeg?

Minder psychosociale problemen

In het onderzoek van Ingrid Kruizinga kregen 2 at random aangewezen groepen te maken met ofwel de BITSEA, ofwel de veel gebruikte KIPPPI-2. Op 3-jarige leeftijd vond een tweede meting plaats. De resultaten zijn ook vergeleken met kinderen die al waren doorverwezen naar jeugdzorg of jeugd-ggz. De BITSEA blijkt een geschikt instrument voor de preventieve jeugdgezondheidszorg. De lijst is betrouwbaar, meet wat hij moet meten en onderscheidt kinderen met en zonder psychosociale problemen. Het lijkt erop dat kinderen een jaar na het consult minder psychosociale problemen ondervonden wanneer de BITSEA was ingevuld, dan wanneer ‘zorg zoals gebruikelijk’ werd toegepast.

Korte vragenlijst

De BITSEA heeft diverse sterke punten. Het is een relatief korte vragenlijst die weinig tijd kost om in te vullen en te verwerken. De lijst kan gescoord worden en het is duidelijk – door Kruizinga’s onderzoek – welke scores (‘afkappunten’) mogelijk duiden op problemen. Ten slotte is BITSEA een internationaal toegepast instrument, wat vergelijking tussen landen mogelijk maakt.

Implementatie

Vanuit het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd loopt op dit moment een project ter verspreiding en implementatie van de BITSEA. Daarin worden materialen ontwikkeld die de invoering van de BITSEA in de jeugdgezondheidszorg ondersteunen.

ZonMw-programma Zorg voor Jeugd

ZonMw heeft de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd om de werkzaamheid van behandelingen en signaleringsinstrumenten in de zorg voor jeugd te achterhalen. Recentelijk is de publicatie En… werkt het? 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd verschenen. Hierin zijn onderzoeksresultaten te vinden en de nieuwe inzichten rond jeugdonderzoek die ‘werkende weg’ zijn ontstaan.