Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Meetinstrumenten voorspellen zorgkosten ouderen

15 april 2015
Twee nieuwe meetinstrumenten, de Groningen Frailty Indicator (GFI) en INTERMED Elderly Self Assessment (IM-E-SA), laten nauwkeurig zien of ouderen kwetsbaar zijn. Ook voorspellen beide meetinstrumenten accuraat zorgkosten in het daarop volgende jaar.

Om te kunnen inschatten welke groepen ouderen de meeste zorg nodig zullen hebben, werken zorgverleners in Nederland met vragenlijsten, zoals de GFI voor kwetsbaarheid en de IM-E-SA voor zorgcomplexiteit. In haar proefschrift Toward tailored elderly care with self-assessment measures of frailty case complexity onderzoekt Lilian Peters hoe bruikbaar en betrouwbaar deze vragenlijsten zijn. 

Zorgkosten voorspellen

Beide instrumenten zijn betrouwbaar, stelt Peters vast. In een groep van 353 ouderen waren 296 ouderen (84 procent) in staat de vragenlijsten zelfstandig in te vullen. De hoogste GFI-scores werden vervolgens gevonden voor de alleroudsten, alleenstaanden, ouderen die in een zorginstelling wonen en ouderen met meerdere ziekten en aandoeningen. 

Zorgkosten voorspellen

De GFI en de IM-E-SA blijken aanzienlijk accurater dan andere modellen de zorgkosten in het volgende jaar te voorspellen. De GFI geeft inzicht in de te verwachten AWBZ-zorgkosten, de IM-E-SA in de ziektekosten onder de Zorgverzekeringwet. Ouderen die overlijden, blijken in het jaar ervoor drie maal hogere zorgkosten te hebben gemaakt dan ouderen die in leven blijven. De inzichten uit dit onderzoek kunnen beleidsmakers, ziekenhuizen, zorgverleners en zorgverzekeraars helpen om de juiste zorg in te kopen en te leveren.

Verwachte uitkomsten

Peters testte ook diverse modellen die sterfte, ziekenhuisopname en functionele achteruitgang voorspellen voor een populatie van 86-jarigen. Het beste blijkt een combinatie van de GFI-score, geslacht en chronische ziekte. Dit model geeft inzicht in de verwachte uitkomsten binnen de populatie. De voorspellende waarde op individueel niveau is echter beperkt.

Nationaal Programma Ouderenzorg

Peters verrichtte haar promotieonderzoek bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg. Informatie en projecten van dit programma zijn te vinden op BeterOud.nl.

Links