Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

App eMate helpt leefstijl en medicijngebruik verbeteren

2 april 2015
Het eMate-systeem ondersteunt een gezonde leefstijl en een juiste inname van medicijnen. Het bestaat uit een app voor de smartphone, een elektronische medicijndoos en een bijbehorende website.
Telefoon met de app Emate

Iemand die zich registreert bij eMate, vult een uitgebreide vragenlijst in over medicijninname en beweeg- en voedingsgedrag. Ook psychologische factoren komen aan bod, zoals motivatie voor gedragsverandering en kennis over de voor- en nadelen van gedragingen en attitudes. Bovendien wordt de gebruiker gevraagd regelmatige beweegmomenten te registeren in een online agenda. 

Persoonlijke berichten

Op basis van deze gegevens vormt het systeem hypotheses over de belangrijkste factoren die een gezonder gedrag in de weg staan. Het systeem probeert vervolgens deze factoren positief te beïnvloeden door regelmatig gerichte persoonlijke berichten te sturen op de mobiele telefoon.

Gedragsverandering

eMate is gebaseerd op verschillende theorieën over gedragsverandering. De inhoud van de boodschappen richt zich op specifieke aandoeningen, namelijk het hiv-virus en diabetes type II. Het ontwikkelde coachingssysteem blijkt de belemmerende factoren voor gedragsverandering accuraat te identificeren. Het sturen van gerichte berichten via het systeem heeft een positief effect op deze belemmerende factoren. Het feit dat de berichten gegenereerd worden door een computer heeft geen negatief effect op de effectiviteit van de ondersteuning, noch op het vertrouwen van gebruikers in de coach.

Belang van huisartsen

Helaas bleek het wel lastig een grote groep gebruikers in de studie op te nemen. Hierover hebben de onderzoekers een artikel geschreven dat behulpzaam kan zijn voor andere initiatieven waarin e-health-apps worden ontwikkeld. Een belangrijke aanbeveling is dat huisartsen een rol moeten krijgen in aanbevelingen over het gebruik van e-health-apps. Gezien het grote aantal van dit soort apps is het voor patiënten zelf moeilijk het kaf van het koren te scheiden.