Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 
Nieuwe website BeterOud.nl

Centrale plek voor innovaties die wonen, welzijn en zorg voor ouderen verbeteren

De nieuwe website BeterOud.nl is online. BeterOud heeft als doel om wonen, welzijn en zorg voor ouderen te verbeteren door innovatieve instrumenten en aanpakken beschikbaar te maken. Deze innovaties zijn ontwikkeld door en voor professionals en onderzoekers, in nauwe samenwerking met ouderen zelf. BeterOud is ontwikkeld door CBO, Movisie en Vilans in opdracht van ZonMw en komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). De website van het NPO gaat over in deze website.

Goede voorbeelden en praktische tips

De website BeterOud geeft een overzicht van goede voorbeelden van innovaties, met aanpakken, tips, ervaringen en onderbouwing. Belangrijke thema’s zijn onder meer vitaal oud, eigen regie en maatwerk. Projecten worden op BeterOud opgenomen als ze vernieuwend zijn of bewezen effectief, maatschappelijke impact hebben of goed gewaardeerd worden door de doelgroep. Bijvoorbeeld:

  • 3 maanden na deelname aan de Levenslust-methode hebben ouderen gemiddeld 16 procent minder depressieve klachten
  • 30 procent minder risico op verlies van zelfredzaamheid na een ziekenhuisopname met het HerstelZorgProgramma

Er staan nu al 35 succesvolle voorbeelden op BeterOud. De komende jaren wordt het aantal instrumenten en goede voorbeelden uitgebreid.

Voor en door de praktijk

De huidige instrumenten en aanpakken op BeterOud komen voor het grootste deel voort uit het NPO. Het zijn de resultaten van zo’n 75 wetenschappelijke projecten vanuit 8 regionale netwerken ouderenzorg in Nederland. Ze worden op een toegankelijke en praktische wijze gepresenteerd, zodat professionals zoals huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en verzekeraars direct aan de slag kunnen met de opbrengsten. Ook actieve ouderen worden opgeroepen om mee te doen. Francisca Hardeman, projectleider BeterOud.nl: ‘We horen vaak dat ouderen onvoldoende beeld hebben van wat er allemaal mogelijk is om wonen, welzijn en zorg te verbeteren. Door vernieuwende instrumenten en aanpakken te verspreiden geven we ouderen concrete ideeën waar ze in hun eigen omgeving, samen met professionals mee aan de slag kunnen.’

Innovaties en partijen bij elkaar?

BeterOud bundelt alle belangrijke informatie om wonen, welzijn en zorg voor ouderen te blijven innoveren. Iedereen die hiermee bezig is kan op de website terecht voor de laatste kennis en ontwikkelingen of om mogelijke samenwerkings- of uitwisselingspartners te vinden. Ook ouderen zelf.

Oproep om mee te doen?

BeterOud inspireert professionals en ouderen om zelf direct aan de slag te gaan. In leergemeenschappen werken professionals en ouderen samen aan de thema’s transmurale zorg, wijkgericht werken en vroegsignalering. ‘Doe mee’ geeft tips hoe professionals aan de slag kunnen met innoveren. Voor ouderen bieden we tips hoe zij een innovatie kunnen agenderen in hun eigen omgeving en ook hoe zij kunnen participeren in de uitvoering van een project. De gratis nieuwsbrief houdt u op de hoogte.

Toekomstvisie van ouderenzorg

De projecten op BeterOud hebben de toekomstvisie en veranderagenda ‘BeterOud’ als kader. Hierin wordt een beeld geschetst van de ouderenzorg in 2025. De visie en veranderagenda zijn opgesteld door een honderdtal partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Meer informatie