Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 
De Hersenstichting roept op tot het indienen van onderzoeksvoorstellen

‘Bewegen en cognitie bij ouderen met een mobiliteitsbeperking’

De subsidieronde gaat 1 mei 2015 van start. Aanvragen kunnen worden ingediend t/m uiterlijk woensdag 10 juni 2015, 12:00 uur.

Doel

Onderzoek naar de effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking. 

Voorwaarden

  • Onderzoeksvoorstellen moeten voldoen aan het kader en de afbakening zoals beschreven in het onderzoeksprogramma ‘bewegen en cognitie bij ouderen met een mobiliteitsbeperking’.
  • Het aan te vragen bedrag is maximaal € 150.000. Aanvragen voor de aanschaf van apparatuur worden niet gehonoreerd.
  • De hoofdaanvrager dient gepromoveerd te zijn en werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksinstelling.
  • Een onderzoeker kan slechts 1 aanvraag indienen als hoofdaanvrager of medeaanvrager.

Procedure

  • Het aanvraagformulier kan gedownload worden vanaf wetenschap.hersenstichting.nl/subsidievormen.
  • Indiening van aanvragen in de Engelse taal, uiterlijk woensdag 10 juni 12:00 uur via E-mailaanvraag@hersenstichting.nl onder vermelding van BC2015 in het onderwerp. 
  • Een schriftelijk exemplaar met ondertekening dient voor maandag 15 juni te worden verstuurd aan mw. E. Rasens, Hersenstichting, Postbus 191, 2501 CD Den Haag.
  • Aanvragen met onderzoeksvoorstellen worden door de Wetenschappelijke Adviesraad en door externe referenten beoordeeld. De onderzoeker krijgt de mogelijkheid te reageren op de commentaren van de beoordelaars.
  • Honoreringsuitslag: januari 2016. Er is 1 subsidie beschikbaar.

Aanvullende informatie 

Over het thematische subsidiekader en afbakening, de subsidievoorwaarden en de subsidieprocedure is verkrijgbaar op wetenschap.hersenstichting.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. E. Rasens: E-mailerasens@hersenstichting.nl